ล็อคบน ร้อย-พัน+สิบ-5

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : ร้อย-พัน+สิบ-5

ล็อคบน ร้อย-พัน+สิบ-5 ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ??? 2 1
16 กุมภาพันธ์ 2563 403 0 9
1 กุมภาพันธ์ 2563 227 8 9
17 มกราคม 2563 774 4 5
30 ธันวาคม 2562 541 3 2
16 ธันวาคม 2562 924 1 0
1 ธันวาคม 2562 522 8 7
16 พฤศจิกายน 2562 223 2 1
1 พฤศจิกายน 2562 375 4 5
16 ตุลาคม 2562 564 4 5
1 ตุลาคม 2562 197 6 7
16 กันยายน 2562 388 2 3
1 กันยายน 2562 787 1 2
16 สิงหาคม 2562 476 2 1
1 สิงหาคม 2562 006 1 0
15 กรกฎาคม 2562 765 2 3
1 กรกฎาคม 2562 647 4 3
16 มิถุนายน 2562 055 1 0
1 มิถุนายน 2562 461 0 1
16 พฤษภาคม 2562 526 1 0
2 พฤษภาคม 2562 324 1 2
16 เมษายน 2562 331 1 0
1 เมษายน 2562 767 1 0
16 มีนาคม 2562 628 1 2
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  39.13 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 60.87 % ถูก 14 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 35.71 % ถูก 15 จาก 42