ล็อคบน ร้อย-พัน+สิบ-5

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : ร้อย-พัน+สิบ-5

ล็อคบน ร้อย-พัน+สิบ-5 ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 พฤษภาคม 2564 ??? 3 4
2 พฤษภาคม 2564 272 0 1
16 เมษายน 2564 787 2 3
1 เมษายน 2564 270 1 2
16 มีนาคม 2564 422 2 1
1 มีนาคม 2564 538 3 2
16 กุมภาพันธ์ 2564 603 4 3
1 กุมภาพันธ์ 2564 307 3 4
17 มกราคม 2564 395 0 1
30 ธันวาคม 2563 628 3 2
16 ธันวาคม 2563 303 3 4
1 ธันวาคม 2563 994 5 6
16 พฤศจิกายน 2563 661 7 6
1 พฤศจิกายน 2563 404 6 5
16 ตุลาคม 2563 051 5 6
1 ตุลาคม 2563 893 1 0
16 กันยายน 2563 083 4 5
1 กันยายน 2563 997 1 0
16 สิงหาคม 2563 811 2 1
1 สิงหาคม 2563 391 2 3
16 กรกฎาคม 2563 286 5 4
1 กรกฎาคม 2563 258 4 5
16 มิถุนายน 2563 967 5 6
1 มิถุนายน 2563 567 3 4
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  34.78 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 56.52 % ถูก 13 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42