ล็อคบน แสน+หน่วย+สิบ-4

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : แสน+หน่วย+สิบ-4

ล็อคบน แสน+หน่วย+สิบ-4 ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ??? 6 7
16 กุมภาพันธ์ 2563 403 0 1
1 กุมภาพันธ์ 2563 227 1 2
17 มกราคม 2563 774 6 7
30 ธันวาคม 2562 541 7 8
16 ธันวาคม 2562 924 4 5
1 ธันวาคม 2562 522 1 2
16 พฤศจิกายน 2562 223 7 8
1 พฤศจิกายน 2562 375 4 5
16 ตุลาคม 2562 564 8 9
1 ตุลาคม 2562 197 5 6
16 กันยายน 2562 388 8 9
1 กันยายน 2562 787 6 7
16 สิงหาคม 2562 476 5 6
1 สิงหาคม 2562 006 0 1
15 กรกฎาคม 2562 765 6 7
1 กรกฎาคม 2562 647 7 8
16 มิถุนายน 2562 055 8 9
1 มิถุนายน 2562 461 3 4
16 พฤษภาคม 2562 526 2 3
2 พฤษภาคม 2562 324 5 6
16 เมษายน 2562 331 0 1
1 เมษายน 2562 767 3 4
16 มีนาคม 2562 628 4 5
 ระดับความแม่นยำ  30.43 %  39.13 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 65.22 % ถูก 15 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 38.10 % ถูก 16 จาก 42