ล็อคบน แสน+หน่วย+สิบ-4

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : แสน+หน่วย+สิบ-4

ล็อคบน แสน+หน่วย+สิบ-4 ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 พฤษภาคม 2564 ??? 0 1
2 พฤษภาคม 2564 272 2 3
16 เมษายน 2564 787 7 8
1 เมษายน 2564 270 8 9
16 มีนาคม 2564 422 5 6
1 มีนาคม 2564 538 3 4
16 กุมภาพันธ์ 2564 603 2 3
1 กุมภาพันธ์ 2564 307 3 4
17 มกราคม 2564 395 4 5
30 ธันวาคม 2563 628 1 2
16 ธันวาคม 2563 303 0 1
1 ธันวาคม 2563 994 2 3
16 พฤศจิกายน 2563 661 5 6
1 พฤศจิกายน 2563 404 4 5
16 ตุลาคม 2563 051 6 7
1 ตุลาคม 2563 893 9 0
16 กันยายน 2563 083 1 2
1 กันยายน 2563 997 7 8
16 สิงหาคม 2563 811 1 2
1 สิงหาคม 2563 391 8 9
16 กรกฎาคม 2563 286 2 3
1 กรกฎาคม 2563 258 4 5
16 มิถุนายน 2563 967 7 8
1 มิถุนายน 2563 567 0 1
 ระดับความแม่นยำ  47.83 %  30.43 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 73.91 % ถูก 17 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 42.86 % ถูก 18 จาก 42