ล็อคบน พัน-ร้อย-หน่วย+2

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน-ร้อย-หน่วย+2

ล็อคบน พัน-ร้อย-หน่วย+2 ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 พฤษภาคม 2564 ??? 1 0
2 พฤษภาคม 2564 272 2 1
16 เมษายน 2564 787 2 3
1 เมษายน 2564 270 4 3
16 มีนาคม 2564 422 6 5
1 มีนาคม 2564 538 3 2
16 กุมภาพันธ์ 2564 603 6 5
1 กุมภาพันธ์ 2564 307 2 1
17 มกราคม 2564 395 9 8
30 ธันวาคม 2563 628 3 2
16 ธันวาคม 2563 303 1 0
1 ธันวาคม 2563 994 3 2
16 พฤศจิกายน 2563 661 0 1
1 พฤศจิกายน 2563 404 7 8
16 ตุลาคม 2563 051 2 1
1 ตุลาคม 2563 893 3 4
16 กันยายน 2563 083 5 4
1 กันยายน 2563 997 2 1
16 สิงหาคม 2563 811 7 8
1 สิงหาคม 2563 391 3 2
16 กรกฎาคม 2563 286 1 0
1 กรกฎาคม 2563 258 8 7
16 มิถุนายน 2563 967 9 8
1 มิถุนายน 2563 567 2 1
 ระดับความแม่นยำ  34.78 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 56.52 % ถูก 13 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42