ล็อคบน พัน-ร้อย-หน่วย+2

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน-ร้อย-หน่วย+2

ล็อคบน พัน-ร้อย-หน่วย+2 ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ??? 4 3
16 กุมภาพันธ์ 2563 403 2 3
1 กุมภาพันธ์ 2563 227 8 7
17 มกราคม 2563 774 4 3
30 ธันวาคม 2562 541 2 1
16 ธันวาคม 2562 924 2 1
1 ธันวาคม 2562 522 4 5
16 พฤศจิกายน 2562 223 1 2
1 พฤศจิกายน 2562 375 5 4
16 ตุลาคม 2562 564 5 4
1 ตุลาคม 2562 197 9 8
16 กันยายน 2562 388 4 3
1 กันยายน 2562 787 3 2
16 สิงหาคม 2562 476 3 4
1 สิงหาคม 2562 006 1 0
15 กรกฎาคม 2562 765 8 7
1 กรกฎาคม 2562 647 1 2
16 มิถุนายน 2562 055 3 4
1 มิถุนายน 2562 461 7 6
16 พฤษภาคม 2562 526 4 3
2 พฤษภาคม 2562 324 2 1
16 เมษายน 2562 331 3 2
1 เมษายน 2562 767 8 7
16 มีนาคม 2562 628 1 2
 ระดับความแม่นยำ  30.43 %  56.52 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 82.61 % ถูก 19 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 47.62 % ถูก 20 จาก 42