ล็อคบน พัน+สิบ-แสน+8

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน+สิบ-แสน+8

ล็อคบน พัน+สิบ-แสน+8 ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 พฤษภาคม 2564 ??? 1 2
2 พฤษภาคม 2564 272 5 6
16 เมษายน 2564 787 3 4
1 เมษายน 2564 270 2 3
16 มีนาคม 2564 422 8 9
1 มีนาคม 2564 538 8 9
16 กุมภาพันธ์ 2564 603 1 2
1 กุมภาพันธ์ 2564 307 8 9
17 มกราคม 2564 395 5 6
30 ธันวาคม 2563 628 7 8
16 ธันวาคม 2563 303 6 7
1 ธันวาคม 2563 994 7 8
16 พฤศจิกายน 2563 661 9 0
1 พฤศจิกายน 2563 404 7 8
16 ตุลาคม 2563 051 6 7
1 ตุลาคม 2563 893 8 9
16 กันยายน 2563 083 7 8
1 กันยายน 2563 997 5 6
16 สิงหาคม 2563 811 1 2
1 สิงหาคม 2563 391 1 2
16 กรกฎาคม 2563 286 7 8
1 กรกฎาคม 2563 258 5 6
16 มิถุนายน 2563 967 7 8
1 มิถุนายน 2563 567 8 9
 ระดับความแม่นยำ  34.78 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42