ล็อคบน พัน+สิบ-แสน+8

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน+สิบ-แสน+8

ล็อคบน พัน+สิบ-แสน+8 ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ??? 2 3
16 กุมภาพันธ์ 2563 403 4 5
1 กุมภาพันธ์ 2563 227 2 3
17 มกราคม 2563 774 7 8
30 ธันวาคม 2562 541 4 5
16 ธันวาคม 2562 924 9 0
1 ธันวาคม 2562 522 7 8
16 พฤศจิกายน 2562 223 3 4
1 พฤศจิกายน 2562 375 8 9
16 ตุลาคม 2562 564 2 3
1 ตุลาคม 2562 197 3 4
16 กันยายน 2562 388 7 8
1 กันยายน 2562 787 3 4
16 สิงหาคม 2562 476 2 3
1 สิงหาคม 2562 006 0 1
15 กรกฎาคม 2562 765 6 7
1 กรกฎาคม 2562 647 6 7
16 มิถุนายน 2562 055 5 6
1 มิถุนายน 2562 461 3 4
16 พฤษภาคม 2562 526 1 2
2 พฤษภาคม 2562 324 6 7
16 เมษายน 2562 331 2 3
1 เมษายน 2562 767 7 8
16 มีนาคม 2562 628 5 6
 ระดับความแม่นยำ  47.83 %  34.78 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 69.57 % ถูก 16 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 45.24 % ถูก 19 จาก 42