ล็อคบน แสน+พัน-หมื่น-3

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : แสน+พัน-หมื่น-3

ล็อคบน แสน+พัน-หมื่น-3 ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ??? 3 2
16 กุมภาพันธ์ 2563 403 3 4
1 กุมภาพันธ์ 2563 227 7 6
17 มกราคม 2563 774 1 2
30 ธันวาคม 2562 541 9 0
16 ธันวาคม 2562 924 1 0
1 ธันวาคม 2562 522 3 4
16 พฤศจิกายน 2562 223 7 8
1 พฤศจิกายน 2562 375 6 7
16 ตุลาคม 2562 564 5 4
1 ตุลาคม 2562 197 4 3
16 กันยายน 2562 388 3 4
1 กันยายน 2562 787 2 3
16 สิงหาคม 2562 476 1 0
1 สิงหาคม 2562 006 3 4
15 กรกฎาคม 2562 765 5 6
1 กรกฎาคม 2562 647 5 4
16 มิถุนายน 2562 055 7 8
1 มิถุนายน 2562 461 2 3
16 พฤษภาคม 2562 526 8 7
2 พฤษภาคม 2562 324 5 4
16 เมษายน 2562 331 7 8
1 เมษายน 2562 767 6 7
16 มีนาคม 2562 628 1 2
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  34.78 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 33.33 % ถูก 14 จาก 42