ล็อคบน แสน+พัน-หมื่น-3

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : แสน+พัน-หมื่น-3

ล็อคบน แสน+พัน-หมื่น-3 ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 พฤษภาคม 2564 ??? 3 4
2 พฤษภาคม 2564 272 2 1
16 เมษายน 2564 787 4 3
1 เมษายน 2564 270 4 3
16 มีนาคม 2564 422 7 8
1 มีนาคม 2564 538 3 4
16 กุมภาพันธ์ 2564 603 7 8
1 กุมภาพันธ์ 2564 307 4 3
17 มกราคม 2564 395 8 9
30 ธันวาคม 2563 628 0 1
16 ธันวาคม 2563 303 2 1
1 ธันวาคม 2563 994 1 2
16 พฤศจิกายน 2563 661 8 9
1 พฤศจิกายน 2563 404 3 2
16 ตุลาคม 2563 051 9 0
1 ตุลาคม 2563 893 1 0
16 กันยายน 2563 083 6 7
1 กันยายน 2563 997 7 8
16 สิงหาคม 2563 811 5 6
1 สิงหาคม 2563 391 1 2
16 กรกฎาคม 2563 286 3 4
1 กรกฎาคม 2563 258 7 8
16 มิถุนายน 2563 967 3 4
1 มิถุนายน 2563 567 7 6
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42