หวยฮานอยบน สูตร 3

ย้อนกลับ

26 กุมภาพันธ์ 2563

7 - 8

หวยฮานอยบน สูตร 3 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
26 กุมภาพันธ์ 2563 ????? ??? 7 8
25 กุมภาพันธ์ 2563 37376 376 3 4
24 กุมภาพันธ์ 2563 91609 609 2 3
23 กุมภาพันธ์ 2563 36144 144 5 6
22 กุมภาพันธ์ 2563 37647 647 1 2
21 กุมภาพันธ์ 2563 36089 089 2 1
20 กุมภาพันธ์ 2563 22204 204 1 2
19 กุมภาพันธ์ 2563 90398 398 1 2
18 กุมภาพันธ์ 2563 06616 616 2 3
17 กุมภาพันธ์ 2563 99817 817 7 8
16 กุมภาพันธ์ 2563 00776 776 2 3
15 กุมภาพันธ์ 2563 47417 417 4 5
14 กุมภาพันธ์ 2563 51855 855 1 0
13 กุมภาพันธ์ 2563 54232 232 5 6
12 กุมภาพันธ์ 2563 19747 747 9 0
11 กุมภาพันธ์ 2563 07696 696 3 4
10 กุมภาพันธ์ 2563 96045 045 5 6
9 กุมภาพันธ์ 2563 60347 347 4 5
8 กุมภาพันธ์ 2563 22191 191 4 5
7 กุมภาพันธ์ 2563 14973 973 6 7
6 กุมภาพันธ์ 2563 26275 275 0 1
5 กุมภาพันธ์ 2563 97615 615 5 4
4 กุมภาพันธ์ 2563 44410 410 1 2
3 กุมภาพันธ์ 2563 63107 107 1 2
 ระดับความแม่นยำ  34.78 %  13.04 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   หน่วย+สิบ-6