หวยฮานอยบน สูตร 2

ย้อนกลับ

28 กุมภาพันธ์ 2563

4 - 5

หวยฮานอยบน สูตร 2 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
28 กุมภาพันธ์ 2563 ????? ??? 4 5
27 กุมภาพันธ์ 2563 26422 422 4 5
26 กุมภาพันธ์ 2563 23146 146 6 7
25 กุมภาพันธ์ 2563 37376 376 3 2
24 กุมภาพันธ์ 2563 91609 609 7 8
23 กุมภาพันธ์ 2563 36144 144 3 4
22 กุมภาพันธ์ 2563 37647 647 8 9
21 กุมภาพันธ์ 2563 36089 089 2 3
20 กุมภาพันธ์ 2563 22204 204 1 0
19 กุมภาพันธ์ 2563 90398 398 2 3
18 กุมภาพันธ์ 2563 06616 616 3 4
17 กุมภาพันธ์ 2563 99817 817 5 4
16 กุมภาพันธ์ 2563 00776 776 5 6
15 กุมภาพันธ์ 2563 47417 417 5 4
14 กุมภาพันธ์ 2563 51855 855 4 5
13 กุมภาพันธ์ 2563 54232 232 4 5
12 กุมภาพันธ์ 2563 19747 747 3 4
11 กุมภาพันธ์ 2563 07696 696 8 9
10 กุมภาพันธ์ 2563 96045 045 1 0
9 กุมภาพันธ์ 2563 60347 347 3 4
8 กุมภาพันธ์ 2563 22191 191 3 2
7 กุมภาพันธ์ 2563 14973 973 6 7
6 กุมภาพันธ์ 2563 26275 275 3 4
5 กุมภาพันธ์ 2563 97615 615 2 3
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  47.83 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 60.87 % ถูก 14 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 35.71 % ถูก 15 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   พัน-ร้อย+2