หวยฮานอยบน สูตร 1

ย้อนกลับ

26 กุมภาพันธ์ 2563

7 - 6

หวยฮานอยบน สูตร 1 ย้อนหลัง

ประจำงวด 4 ตัวบน 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
26 กุมภาพันธ์ 2563 ????? ??? 7 6
25 กุมภาพันธ์ 2563 37376 376 2 3
24 กุมภาพันธ์ 2563 91609 609 8 7
23 กุมภาพันธ์ 2563 36144 144 4 3
22 กุมภาพันธ์ 2563 37647 647 9 8
21 กุมภาพันธ์ 2563 36089 089 3 2
20 กุมภาพันธ์ 2563 22204 204 0 1
19 กุมภาพันธ์ 2563 90398 398 3 2
18 กุมภาพันธ์ 2563 06616 616 4 3
17 กุมภาพันธ์ 2563 99817 817 4 5
16 กุมภาพันธ์ 2563 00776 776 6 5
15 กุมภาพันธ์ 2563 47417 417 4 5
14 กุมภาพันธ์ 2563 51855 855 5 4
13 กุมภาพันธ์ 2563 54232 232 5 4
12 กุมภาพันธ์ 2563 19747 747 4 3
11 กุมภาพันธ์ 2563 07696 696 9 8
10 กุมภาพันธ์ 2563 96045 045 0 1
9 กุมภาพันธ์ 2563 60347 347 4 3
8 กุมภาพันธ์ 2563 22191 191 2 3
7 กุมภาพันธ์ 2563 14973 973 7 6
6 กุมภาพันธ์ 2563 26275 275 4 3
5 กุมภาพันธ์ 2563 97615 615 3 2
4 กุมภาพันธ์ 2563 44410 410 5 4
3 กุมภาพันธ์ 2563 63107 107 8 7
 ระดับความแม่นยำ  47.83 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 60.87 % ถูก 14 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 35.71 % ถูก 15 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   ร้อย-พัน-3