ย้อนกลับ

28 กุมภาพันธ์ 2563

สูตร : หมื่น+หมื่น+7

11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20, 29,

ย้อนหลัง

ผลสลากงวดย้อนหลัง ออก
28 กุมภาพันธ์ 2563
11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20, 29, ??,??
27 กุมภาพันธ์ 2563
11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 23, 24, 25, 26, 27, 18, 28, 22,43
26 กุมภาพันธ์ 2563
33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46 47, 48, 49, 31, 40, 41, 42, 46,19
25 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67 68, 69, 60, 61, 51, 54, 63, 76,91
24 กุมภาพันธ์ 2563
33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 30, 31, 39, 43, 09,06
23 กุมภาพันธ์ 2563
33, 34, 35, 36, 37, 38, 44 45, 46, 47, 48, 49, 44,04
22 กุมภาพันธ์ 2563
33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47 48, 49, 30, 39, 47,40
21 กุมภาพันธ์ 2563
11, 12, 13, 14 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20, 29, 89,41
20 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61 52, 54, 53, 63, 65, 04,61
19 กุมภาพันธ์ 2563
77, 78, 79, 70, 71, 72, 88, 89 80, 81, 82, 83, 73, 87, 98,53
18 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61 51, 54, 63, 16,33
17 กุมภาพันธ์ 2563
77, 78, 79, 70, 71 72, 88, 89, 80, 81, 82, 83, 74, 73, 84, 86, 17,56
16 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67 68, 69, 60, 61, 76,32
15 กุมภาพันธ์ 2563
77, 78, 79, 70, 71 72, 88, 89, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 84, 85, 86, 17,46
14 กุมภาพันธ์ 2563
77, 78, 79, 70, 71, 72, 88, 89, 80, 81, 82, 83, 73, 74, 76, 85, 87, 55,02
13 กุมภาพันธ์ 2563
00, 01, 02, 04, 05, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 06, 08 32,08
12 กุมภาพันธ์ 2563
77, 78, 79 70, 71, 72, 88, 89, 80, 81, 82, 83, 73, 87, 47,97
11 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69 60, 61, 51, 54, 63, 96,52
10 กุมภาพันธ์ 2563
00, 01, 02, 04, 05, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 06 07, 08, 45,06
9 กุมภาพันธ์ 2563
11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 47,43
8 กุมภาพันธ์ 2563
00, 01, 02, 04, 05, 99, 90, 91 92, 93, 94, 96, 97, 08, 91,12
7 กุมภาพันธ์ 2563
11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20, 29, 73,07
6 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57 58, 59, 50, 66, 67, 68 69, 60, 61, 52, 54, 53, 63, 65, 75,68
5 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51 52, 54, 65, 15,40
 ความแม่นยำ 82.61 % ถูก 19 แถว จาก 23 แถว