ย้อนกลับ

26 พฤษภาคม 2563

สูตร : หมื่น+หน่วย+5

22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 20, 28,

ย้อนหลัง

ผลสลากงวดย้อนหลัง ออก
26 พฤษภาคม 2563
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 20, 28, ??,??
25 พฤษภาคม 2563
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 28, 30, 31, 39, 11,14
24 พฤษภาคม 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 79,31
23 พฤษภาคม 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 53, 64, 91,31
22 พฤษภาคม 2563
88, 89 80, 81, 82 83, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 85, 87, 95, 96, 98 98,82
21 พฤษภาคม 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 52, 54, 53, 63, 65, 38,02
20 พฤษภาคม 2563
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56 57, 58 59, 50, 40, 41, 42, 51, 52, 54, 65,85
19 พฤษภาคม 2563
33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 43, 00,15
18 พฤษภาคม 2563
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36 37, 38, 28, 30, 31, 39, 54,63
17 พฤษภาคม 2563
88, 89, 80 81, 82, 83, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 80,64
16 พฤษภาคม 2563
44, 45, 46 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 53, 46,78
15 พฤษภาคม 2563
11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20, 29, 95,38
14 พฤษภาคม 2563
11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 18, 28, 63,43
13 พฤษภาคม 2563
77, 78, 79, 70, 71, 72, 88, 89, 80, 81, 82, 83, 73, 87, 95,63
12 พฤษภาคม 2563
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 43, 51, 54, 09,93
11 พฤษภาคม 2563
33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 30, 31, 39, 43, 19,25
10 พฤษภาคม 2563
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 65,05
9 พฤษภาคม 2563
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 20, 29, 30, 39, 70,98
8 พฤษภาคม 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 54, 62, 63, 41,17
7 พฤษภาคม 2563
11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 18, 28 82,44
6 พฤษภาคม 2563
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36 37, 38, 29, 31, 36,45
5 พฤษภาคม 2563
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 07, 08, 72,29
4 พฤษภาคม 2563
22, 23, 24, 25, 26 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 28, 30, 31, 39, 62,17
3 พฤษภาคม 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 47,07
 ความแม่นยำ 34.78 % ถูก 8 แถว จาก 23 แถว