หวยฮานอยบน สูตร 2

ย้อนกลับ

31 พฤษภาคม 2563

สูตร : หมื่น+หมื่น+2

22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38,

หวยฮานอยบน สูตร 2 ย้อนหลัง

ผลสลากงวดย้อนหลัง ออก
31 พฤษภาคม 2563
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ??,??
30 พฤษภาคม 2563
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10, 08, 64,26
29 พฤษภาคม 2563
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36 37, 38, 20, 29, 31, 32, 54,63
28 พฤษภาคม 2563
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 28, 32, 13,78
27 พฤษภาคม 2563
66, 67, 68, 69, 60, 61 77, 78, 79, 70, 71, 72, 65, 73, 61,03
26 พฤษภาคม 2563
44, 45 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 43, 51, 54 54,31
25 พฤษภาคม 2563
88, 89, 80, 81, 82, 83, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 84, 86, 96, 98, 11,14
24 พฤษภาคม 2563
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13 14, 15, 16, 79,31
23 พฤษภาคม 2563
66, 67, 68, 69, 60, 61, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 64, 74, 75, 91,31
22 พฤษภาคม 2563
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 20, 29, 31, 32, 98,82
21 พฤษภาคม 2563
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38 28, 32, 38,02
20 พฤษภาคม 2563
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 03, 06, 07, 09, 65,85
19 พฤษภาคม 2563
00 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 07, 08, 00,15
18 พฤษภาคม 2563
66, 67, 68, 69, 60, 61, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 62, 63 74, 73, 54,63
17 พฤษภาคม 2563
66, 67, 68, 69, 60, 61, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 80,64
16 พฤษภาคม 2563
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10, 08, 46,78
15 พฤษภาคม 2563
88, 89, 80, 81, 82, 83 99, 90, 91, 92, 93, 94, 85, 87, 95 96, 98, 95,38
14 พฤษภาคม 2563
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 40, 42, 52, 54, 53, 63,43
13 พฤษภาคม 2563
88, 89, 80, 81, 82, 83, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 87, 97, 98, 95,63
12 พฤษภาคม 2563
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 20, 28, 09,93
11 พฤษภาคม 2563
88, 89, 80, 81, 82, 83, 99, 90, 91 92, 93, 94, 84, 86, 96, 98, 19,25
10 พฤษภาคม 2563
66, 67, 68, 69, 60, 61, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 65,05
9 พฤษภาคม 2563
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 53, 70,98
8 พฤษภาคม 2563
88, 89, 80, 81, 82, 83, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 85, 87, 95, 96, 98, 41,17
 ความแม่นยำ 39.13 % ถูก 9 แถว จาก 23 แถว