ย้อนกลับ

26 กุมภาพันธ์ 2563

สูตร : หน่วย-หน่วย-6

55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 52, 54, 65,

ย้อนหลัง

ผลสลากงวดย้อนหลัง ออก
26 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 52, 54, 65, ??,??
25 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67 68, 69, 60, 61, 51, 54, 63, 76,91
24 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60 61, 51, 53, 54, 62, 63, 09,06
23 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 44,04
22 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 53, 64, 47,40
21 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 54, 62, 63, 89,41
20 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61 52, 54, 53, 63, 65, 04,61
19 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 52, 54, 65, 98,53
18 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61 51, 54, 63, 16,33
17 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 53, 54, 62, 63, 17,56
16 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67 68, 69, 60, 61, 76,32
15 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 53, 64 17,46
14 กุมภาพันธ์ 2563
55 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 54, 62, 63, 55,02
13 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 52, 54, 53, 63, 65, 32,08
12 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 52, 54, 65, 47,97
11 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69 60, 61, 51, 54, 63, 96,52
10 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60 61, 51, 53, 54 62, 63, 45,06
9 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 47,43
8 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 53, 64, 91,12
7 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 54, 62, 63, 73,07
6 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57 58, 59, 50, 66, 67, 68 69, 60, 61, 52, 54, 53, 63, 65, 75,68
5 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51 52, 54, 65, 15,40
4 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 54, 63, 10,99
3 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 53, 54, 62, 63, 07,78
 ความแม่นยำ 52.17 % ถูก 12 แถว จาก 23 แถว