ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หมื่น+หมื่น+7

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
26 พฤษภาคม 2563 ??? 9 0
25 พฤษภาคม 2563 211 3 4
24 พฤษภาคม 2563 779 5 6
23 พฤษภาคม 2563 991 1 2
22 พฤษภาคม 2563 298 7 8
21 พฤษภาคม 2563 738 7 8
20 พฤษภาคม 2563 265 5 6
19 พฤษภาคม 2563 600 5 6
18 พฤษภาคม 2563 554 1 2
17 พฤษภาคม 2563 380 1 2
16 พฤษภาคม 2563 146 5 6
15 พฤษภาคม 2563 795 3 4
14 พฤษภาคม 2563 963 9 0
13 พฤษภาคม 2563 795 3 4
12 พฤษภาคม 2563 009 7 8
11 พฤษภาคม 2563 419 3 4
10 พฤษภาคม 2563 765 1 2
9 พฤษภาคม 2563 770 9 0
8 พฤษภาคม 2563 241 3 4
7 พฤษภาคม 2563 382 7 8
6 พฤษภาคม 2563 336 7 8
5 พฤษภาคม 2563 872 3 4
4 พฤษภาคม 2563 662 7 8
3 พฤษภาคม 2563 247 3 4
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  43.48 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 33.33 % ถูก 14 จาก 42