ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หมื่น+หมื่น+7

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
25 กุมภาพันธ์ 2563 ??? 5 6
24 กุมภาพันธ์ 2563 609 3 4
23 กุมภาพันธ์ 2563 144 3 4
22 กุมภาพันธ์ 2563 647 3 4
21 กุมภาพันธ์ 2563 089 1 2
20 กุมภาพันธ์ 2563 204 5 6
19 กุมภาพันธ์ 2563 398 7 8
18 กุมภาพันธ์ 2563 616 5 6
17 กุมภาพันธ์ 2563 817 7 8
16 กุมภาพันธ์ 2563 776 5 6
15 กุมภาพันธ์ 2563 417 7 8
14 กุมภาพันธ์ 2563 855 7 8
13 กุมภาพันธ์ 2563 232 9 0
12 กุมภาพันธ์ 2563 747 7 8
11 กุมภาพันธ์ 2563 696 5 6
10 กุมภาพันธ์ 2563 045 9 0
9 กุมภาพันธ์ 2563 347 1 2
8 กุมภาพันธ์ 2563 191 9 0
7 กุมภาพันธ์ 2563 973 1 2
6 กุมภาพันธ์ 2563 275 5 6
5 กุมภาพันธ์ 2563 615 5 6
4 กุมภาพันธ์ 2563 410 9 0
3 กุมภาพันธ์ 2563 107 1 2
2 กุมภาพันธ์ 2563 434 1 2
 ระดับความแม่นยำ  30.43 %  47.83 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 69.57 % ถูก 16 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 42.86 % ถูก 18 จาก 42