ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ-ร้อย-5

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
26 กุมภาพันธ์ 2563 ??? 1 0
25 กุมภาพันธ์ 2563 376 1 0
24 กุมภาพันธ์ 2563 609 2 1
23 กุมภาพันธ์ 2563 144 7 6
22 กุมภาพันธ์ 2563 647 3 4
21 กุมภาพันธ์ 2563 089 7 6
20 กุมภาพันธ์ 2563 204 1 2
19 กุมภาพันธ์ 2563 398 0 9
18 กุมภาพันธ์ 2563 616 2 1
17 กุมภาพันธ์ 2563 817 5 4
16 กุมภาพันธ์ 2563 776 8 7
15 กุมภาพันธ์ 2563 417 8 7
14 กุมภาพันธ์ 2563 855 4 3
13 กุมภาพันธ์ 2563 232 8 7
12 กุมภาพันธ์ 2563 747 2 1
11 กุมภาพันธ์ 2563 696 1 0
10 กุมภาพันธ์ 2563 045 4 3
9 กุมภาพันธ์ 2563 347 3 4
8 กุมภาพันธ์ 2563 191 7 6
7 กุมภาพันธ์ 2563 973 0 1
6 กุมภาพันธ์ 2563 275 0 9
5 กุมภาพันธ์ 2563 615 8 7
4 กุมภาพันธ์ 2563 410 6 5
3 กุมภาพันธ์ 2563 107 6 5
 ระดับความแม่นยำ  8.70 %  30.43 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42