ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ-ร้อย-5

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
31 พฤษภาคม 2563 ??? 8 7
30 พฤษภาคม 2563 964 9 8
29 พฤษภาคม 2563 954 3 2
28 พฤษภาคม 2563 913 4 3
27 พฤษภาคม 2563 561 1 0
26 พฤษภาคม 2563 154 6 5
25 พฤษภาคม 2563 211 5 4
24 พฤษภาคม 2563 779 5 4
23 พฤษภาคม 2563 991 2 3
22 พฤษภาคม 2563 298 9 8
21 พฤษภาคม 2563 738 1 0
20 พฤษภาคม 2563 265 1 0
19 พฤษภาคม 2563 600 5 4
18 พฤษภาคม 2563 554 0 1
17 พฤษภาคม 2563 380 2 1
16 พฤษภาคม 2563 146 3 2
15 พฤษภาคม 2563 795 8 7
14 พฤษภาคม 2563 963 3 2
13 พฤษภาคม 2563 795 5 4
12 พฤษภาคม 2563 009 8 7
11 พฤษภาคม 2563 419 6 5
10 พฤษภาคม 2563 765 5 4
9 พฤษภาคม 2563 770 3 2
8 พฤษภาคม 2563 241 0 1
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42