ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หมื่น+หน่วย+5

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
26 พฤษภาคม 2563 ??? 2 3
25 พฤษภาคม 2563 211 2 3
24 พฤษภาคม 2563 779 5 6
23 พฤษภาคม 2563 991 5 6
22 พฤษภาคม 2563 298 8 9
21 พฤษภาคม 2563 738 5 6
20 พฤษภาคม 2563 265 4 5
19 พฤษภาคม 2563 600 3 4
18 พฤษภาคม 2563 554 2 3
17 พฤษภาคม 2563 380 8 9
16 พฤษภาคม 2563 146 4 5
15 พฤษภาคม 2563 795 1 2
14 พฤษภาคม 2563 963 1 2
13 พฤษภาคม 2563 795 7 8
12 พฤษภาคม 2563 009 4 5
11 พฤษภาคม 2563 419 3 4
10 พฤษภาคม 2563 765 2 3
9 พฤษภาคม 2563 770 2 3
8 พฤษภาคม 2563 241 5 6
7 พฤษภาคม 2563 382 1 2
6 พฤษภาคม 2563 336 2 3
5 พฤษภาคม 2563 872 0 1
4 พฤษภาคม 2563 662 2 3
3 พฤษภาคม 2563 247 5 6
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42