ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หมื่น+หน่วย+5

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
26 กุมภาพันธ์ 2563 ??? 4 5
25 กุมภาพันธ์ 2563 376 3 4
24 กุมภาพันธ์ 2563 609 2 3
23 กุมภาพันธ์ 2563 144 5 6
22 กุมภาพันธ์ 2563 647 7 8
21 กุมภาพันธ์ 2563 089 1 2
20 กุมภาพันธ์ 2563 204 2 3
19 กุมภาพันธ์ 2563 398 1 2
18 กุมภาพันธ์ 2563 616 1 2
17 กุมภาพันธ์ 2563 817 1 2
16 กุมภาพันธ์ 2563 776 6 7
15 กุมภาพันธ์ 2563 417 5 6
14 กุมภาพันธ์ 2563 855 2 3
13 กุมภาพันธ์ 2563 232 3 4
12 กุมภาพันธ์ 2563 747 1 2
11 กุมภาพันธ์ 2563 696 9 0
10 กุมภาพันธ์ 2563 045 8 9
9 กุมภาพันธ์ 2563 347 8 9
8 กุมภาพันธ์ 2563 191 9 0
7 กุมภาพันธ์ 2563 973 2 3
6 กุมภาพันธ์ 2563 275 9 0
5 กุมภาพันธ์ 2563 615 9 0
4 กุมภาพันธ์ 2563 410 8 9
3 กุมภาพันธ์ 2563 107 6 7
 ระดับความแม่นยำ  39.13 %  13.04 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42