หวยฮานอยบน สูตร 2

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หมื่น+หมื่น+2

หวยฮานอยบน สูตร 2 ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
25 กุมภาพันธ์ 2563 ??? 0 1
24 กุมภาพันธ์ 2563 609 8 9
23 กุมภาพันธ์ 2563 144 8 9
22 กุมภาพันธ์ 2563 647 8 9
21 กุมภาพันธ์ 2563 089 6 7
20 กุมภาพันธ์ 2563 204 0 1
19 กุมภาพันธ์ 2563 398 2 3
18 กุมภาพันธ์ 2563 616 0 1
17 กุมภาพันธ์ 2563 817 2 3
16 กุมภาพันธ์ 2563 776 0 1
15 กุมภาพันธ์ 2563 417 2 3
14 กุมภาพันธ์ 2563 855 2 3
13 กุมภาพันธ์ 2563 232 4 5
12 กุมภาพันธ์ 2563 747 2 3
11 กุมภาพันธ์ 2563 696 0 1
10 กุมภาพันธ์ 2563 045 4 5
9 กุมภาพันธ์ 2563 347 6 7
8 กุมภาพันธ์ 2563 191 4 5
7 กุมภาพันธ์ 2563 973 6 7
6 กุมภาพันธ์ 2563 275 0 1
5 กุมภาพันธ์ 2563 615 0 1
4 กุมภาพันธ์ 2563 410 4 5
3 กุมภาพันธ์ 2563 107 6 7
2 กุมภาพันธ์ 2563 434 6 7
 ระดับความแม่นยำ  13.04 %  34.78 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42