หวยฮานอยบน สูตร 2

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หมื่น+หมื่น+2

หวยฮานอยบน สูตร 2 ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
26 พฤษภาคม 2563 ??? 4 5
25 พฤษภาคม 2563 211 8 9
24 พฤษภาคม 2563 779 0 1
23 พฤษภาคม 2563 991 6 7
22 พฤษภาคม 2563 298 2 3
21 พฤษภาคม 2563 738 2 3
20 พฤษภาคม 2563 265 0 1
19 พฤษภาคม 2563 600 0 1
18 พฤษภาคม 2563 554 6 7
17 พฤษภาคม 2563 380 6 7
16 พฤษภาคม 2563 146 0 1
15 พฤษภาคม 2563 795 8 9
14 พฤษภาคม 2563 963 4 5
13 พฤษภาคม 2563 795 8 9
12 พฤษภาคม 2563 009 2 3
11 พฤษภาคม 2563 419 8 9
10 พฤษภาคม 2563 765 6 7
9 พฤษภาคม 2563 770 4 5
8 พฤษภาคม 2563 241 8 9
7 พฤษภาคม 2563 382 2 3
6 พฤษภาคม 2563 336 2 3
5 พฤษภาคม 2563 872 8 9
4 พฤษภาคม 2563 662 2 3
3 พฤษภาคม 2563 247 8 9
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  34.78 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 33.33 % ถูก 14 จาก 42