ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หน่วย+หมื่น+6

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
26 พฤษภาคม 2563 ??? 3 4
25 พฤษภาคม 2563 211 3 4
24 พฤษภาคม 2563 779 6 7
23 พฤษภาคม 2563 991 6 7
22 พฤษภาคม 2563 298 9 0
21 พฤษภาคม 2563 738 6 7
20 พฤษภาคม 2563 265 5 6
19 พฤษภาคม 2563 600 4 5
18 พฤษภาคม 2563 554 3 4
17 พฤษภาคม 2563 380 9 0
16 พฤษภาคม 2563 146 5 6
15 พฤษภาคม 2563 795 2 3
14 พฤษภาคม 2563 963 2 3
13 พฤษภาคม 2563 795 8 9
12 พฤษภาคม 2563 009 5 6
11 พฤษภาคม 2563 419 4 5
10 พฤษภาคม 2563 765 3 4
9 พฤษภาคม 2563 770 3 4
8 พฤษภาคม 2563 241 6 7
7 พฤษภาคม 2563 382 2 3
6 พฤษภาคม 2563 336 3 4
5 พฤษภาคม 2563 872 1 2
4 พฤษภาคม 2563 662 3 4
3 พฤษภาคม 2563 247 6 7
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  47.83 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 60.87 % ถูก 14 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 38.10 % ถูก 16 จาก 42