ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หน่วย+หมื่น+6

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
25 กุมภาพันธ์ 2563 ??? 4 5
24 กุมภาพันธ์ 2563 609 3 4
23 กุมภาพันธ์ 2563 144 6 7
22 กุมภาพันธ์ 2563 647 8 9
21 กุมภาพันธ์ 2563 089 2 3
20 กุมภาพันธ์ 2563 204 3 4
19 กุมภาพันธ์ 2563 398 2 3
18 กุมภาพันธ์ 2563 616 2 3
17 กุมภาพันธ์ 2563 817 2 3
16 กุมภาพันธ์ 2563 776 7 8
15 กุมภาพันธ์ 2563 417 6 7
14 กุมภาพันธ์ 2563 855 3 4
13 กุมภาพันธ์ 2563 232 4 5
12 กุมภาพันธ์ 2563 747 2 3
11 กุมภาพันธ์ 2563 696 0 1
10 กุมภาพันธ์ 2563 045 9 0
9 กุมภาพันธ์ 2563 347 9 0
8 กุมภาพันธ์ 2563 191 0 1
7 กุมภาพันธ์ 2563 973 3 4
6 กุมภาพันธ์ 2563 275 0 1
5 กุมภาพันธ์ 2563 615 0 1
4 กุมภาพันธ์ 2563 410 9 0
3 กุมภาพันธ์ 2563 107 7 8
2 กุมภาพันธ์ 2563 434 3 4
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  34.78 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42