ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หมื่น+หมื่น+9

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
31 พฤษภาคม 2563 ??? 0 1
30 พฤษภาคม 2563 964 8 9
29 พฤษภาคม 2563 954 0 1
28 พฤษภาคม 2563 913 0 1
27 พฤษภาคม 2563 561 4 5
26 พฤษภาคม 2563 154 2 3
25 พฤษภาคม 2563 211 6 7
24 พฤษภาคม 2563 779 8 9
23 พฤษภาคม 2563 991 4 5
22 พฤษภาคม 2563 298 0 1
21 พฤษภาคม 2563 738 0 1
20 พฤษภาคม 2563 265 8 9
19 พฤษภาคม 2563 600 8 9
18 พฤษภาคม 2563 554 4 5
17 พฤษภาคม 2563 380 4 5
16 พฤษภาคม 2563 146 8 9
15 พฤษภาคม 2563 795 6 7
14 พฤษภาคม 2563 963 2 3
13 พฤษภาคม 2563 795 6 7
12 พฤษภาคม 2563 009 0 1
11 พฤษภาคม 2563 419 6 7
10 พฤษภาคม 2563 765 4 5
9 พฤษภาคม 2563 770 2 3
8 พฤษภาคม 2563 241 6 7
 ระดับความแม่นยำ  8.70 %  39.13 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42