ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หมื่น+หมื่น+9

ย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
26 กุมภาพันธ์ 2563 ??? 6 7
25 กุมภาพันธ์ 2563 376 8 9
24 กุมภาพันธ์ 2563 609 6 7
23 กุมภาพันธ์ 2563 144 6 7
22 กุมภาพันธ์ 2563 647 6 7
21 กุมภาพันธ์ 2563 089 4 5
20 กุมภาพันธ์ 2563 204 8 9
19 กุมภาพันธ์ 2563 398 0 1
18 กุมภาพันธ์ 2563 616 8 9
17 กุมภาพันธ์ 2563 817 0 1
16 กุมภาพันธ์ 2563 776 8 9
15 กุมภาพันธ์ 2563 417 0 1
14 กุมภาพันธ์ 2563 855 0 1
13 กุมภาพันธ์ 2563 232 2 3
12 กุมภาพันธ์ 2563 747 0 1
11 กุมภาพันธ์ 2563 696 8 9
10 กุมภาพันธ์ 2563 045 2 3
9 กุมภาพันธ์ 2563 347 4 5
8 กุมภาพันธ์ 2563 191 2 3
7 กุมภาพันธ์ 2563 973 4 5
6 กุมภาพันธ์ 2563 275 8 9
5 กุมภาพันธ์ 2563 615 8 9
4 กุมภาพันธ์ 2563 410 2 3
3 กุมภาพันธ์ 2563 107 4 5
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 30.43 % ถูก 7 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42