ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+7

ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
26 กุมภาพันธ์ 2563 ?? 5 6
25 กุมภาพันธ์ 2563 91 7 8
24 กุมภาพันธ์ 2563 06 7 8
23 กุมภาพันธ์ 2563 04 5 6
22 กุมภาพันธ์ 2563 40 5 6
21 กุมภาพันธ์ 2563 41 9 0
20 กุมภาพันธ์ 2563 61 7 8
19 กุมภาพันธ์ 2563 53 3 4
18 กุมภาพันธ์ 2563 33 7 8
17 กุมภาพันธ์ 2563 56 3 4
16 กุมภาพันธ์ 2563 32 5 6
15 กุมภาพันธ์ 2563 46 7 8
14 กุมภาพันธ์ 2563 02 7 8
13 กุมภาพันธ์ 2563 08 5 6
12 กุมภาพันธ์ 2563 97 7 8
11 กุมภาพันธ์ 2563 52 7 8
10 กุมภาพันธ์ 2563 06 5 6
9 กุมภาพันธ์ 2563 43 9 0
8 กุมภาพันธ์ 2563 12 7 8
7 กุมภาพันธ์ 2563 07 9 0
6 กุมภาพันธ์ 2563 68 5 6
5 กุมภาพันธ์ 2563 40 5 6
4 กุมภาพันธ์ 2563 99 1 2
3 กุมภาพันธ์ 2563 78 9 0
 ระดับความแม่นยำ  8.70 %  13.04 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 21.74 % ถูก 5 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 11.90 % ถูก 5 จาก 42