ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+7

ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
26 พฤษภาคม 2563 ?? 9 0
25 พฤษภาคม 2563 14 3 4
24 พฤษภาคม 2563 31 3 4
23 พฤษภาคม 2563 31 3 4
22 พฤษภาคม 2563 82 7 8
21 พฤษภาคม 2563 02 3 4
20 พฤษภาคม 2563 85 9 0
19 พฤษภาคม 2563 15 9 0
18 พฤษภาคม 2563 63 9 0
17 พฤษภาคม 2563 64 1 2
16 พฤษภาคม 2563 78 3 4
15 พฤษภาคม 2563 38 5 6
14 พฤษภาคม 2563 43 9 0
13 พฤษภาคม 2563 63 5 6
12 พฤษภาคม 2563 93 1 2
11 พฤษภาคม 2563 25 7 8
10 พฤษภาคม 2563 05 5 6
9 พฤษภาคม 2563 98 9 0
8 พฤษภาคม 2563 17 5 6
7 พฤษภาคม 2563 44 5 6
6 พฤษภาคม 2563 45 1 2
5 พฤษภาคม 2563 29 9 0
4 พฤษภาคม 2563 17 7 8
3 พฤษภาคม 2563 07 3 4
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  13.04 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42