ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ-สิบ+5

ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
26 พฤษภาคม 2563 ?? 5 6
25 พฤษภาคม 2563 14 5 6
24 พฤษภาคม 2563 31 5 6
23 พฤษภาคม 2563 31 5 6
22 พฤษภาคม 2563 82 5 6
21 พฤษภาคม 2563 02 5 6
20 พฤษภาคม 2563 85 5 6
19 พฤษภาคม 2563 15 5 6
18 พฤษภาคม 2563 63 5 6
17 พฤษภาคม 2563 64 5 6
16 พฤษภาคม 2563 78 5 6
15 พฤษภาคม 2563 38 5 6
14 พฤษภาคม 2563 43 5 6
13 พฤษภาคม 2563 63 5 6
12 พฤษภาคม 2563 93 5 6
11 พฤษภาคม 2563 25 5 6
10 พฤษภาคม 2563 05 5 6
9 พฤษภาคม 2563 98 5 6
8 พฤษภาคม 2563 17 5 6
7 พฤษภาคม 2563 44 5 6
6 พฤษภาคม 2563 45 5 6
5 พฤษภาคม 2563 29 5 6
4 พฤษภาคม 2563 17 5 6
3 พฤษภาคม 2563 07 5 6
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  13.04 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42