ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ-สิบ+5

ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
25 กุมภาพันธ์ 2563 ?? 5 6
24 กุมภาพันธ์ 2563 06 5 6
23 กุมภาพันธ์ 2563 04 5 6
22 กุมภาพันธ์ 2563 40 5 6
21 กุมภาพันธ์ 2563 41 5 6
20 กุมภาพันธ์ 2563 61 5 6
19 กุมภาพันธ์ 2563 53 5 6
18 กุมภาพันธ์ 2563 33 5 6
17 กุมภาพันธ์ 2563 56 5 6
16 กุมภาพันธ์ 2563 32 5 6
15 กุมภาพันธ์ 2563 46 5 6
14 กุมภาพันธ์ 2563 02 5 6
13 กุมภาพันธ์ 2563 08 5 6
12 กุมภาพันธ์ 2563 97 5 6
11 กุมภาพันธ์ 2563 52 5 6
10 กุมภาพันธ์ 2563 06 5 6
9 กุมภาพันธ์ 2563 43 5 6
8 กุมภาพันธ์ 2563 12 5 6
7 กุมภาพันธ์ 2563 07 5 6
6 กุมภาพันธ์ 2563 68 5 6
5 กุมภาพันธ์ 2563 40 5 6
4 กุมภาพันธ์ 2563 99 5 6
3 กุมภาพันธ์ 2563 78 5 6
2 กุมภาพันธ์ 2563 18 5 6
 ระดับความแม่นยำ  13.04 %  26.09 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42