หวยฮานอยบน สูตร 2

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+2

หวยฮานอยบน สูตร 2 ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
26 พฤษภาคม 2563 ?? 4 5
25 พฤษภาคม 2563 14 8 9
24 พฤษภาคม 2563 31 8 9
23 พฤษภาคม 2563 31 8 9
22 พฤษภาคม 2563 82 2 3
21 พฤษภาคม 2563 02 8 9
20 พฤษภาคม 2563 85 4 5
19 พฤษภาคม 2563 15 4 5
18 พฤษภาคม 2563 63 4 5
17 พฤษภาคม 2563 64 6 7
16 พฤษภาคม 2563 78 8 9
15 พฤษภาคม 2563 38 0 1
14 พฤษภาคม 2563 43 4 5
13 พฤษภาคม 2563 63 0 1
12 พฤษภาคม 2563 93 6 7
11 พฤษภาคม 2563 25 2 3
10 พฤษภาคม 2563 05 0 1
9 พฤษภาคม 2563 98 4 5
8 พฤษภาคม 2563 17 0 1
7 พฤษภาคม 2563 44 0 1
6 พฤษภาคม 2563 45 6 7
5 พฤษภาคม 2563 29 4 5
4 พฤษภาคม 2563 17 2 3
3 พฤษภาคม 2563 07 8 9
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  13.04 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42