หวยฮานอยบน สูตร 2

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+2

หวยฮานอยบน สูตร 2 ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
26 กุมภาพันธ์ 2563 ?? 0 1
25 กุมภาพันธ์ 2563 91 2 3
24 กุมภาพันธ์ 2563 06 2 3
23 กุมภาพันธ์ 2563 04 0 1
22 กุมภาพันธ์ 2563 40 0 1
21 กุมภาพันธ์ 2563 41 4 5
20 กุมภาพันธ์ 2563 61 2 3
19 กุมภาพันธ์ 2563 53 8 9
18 กุมภาพันธ์ 2563 33 2 3
17 กุมภาพันธ์ 2563 56 8 9
16 กุมภาพันธ์ 2563 32 0 1
15 กุมภาพันธ์ 2563 46 2 3
14 กุมภาพันธ์ 2563 02 2 3
13 กุมภาพันธ์ 2563 08 0 1
12 กุมภาพันธ์ 2563 97 2 3
11 กุมภาพันธ์ 2563 52 2 3
10 กุมภาพันธ์ 2563 06 0 1
9 กุมภาพันธ์ 2563 43 4 5
8 กุมภาพันธ์ 2563 12 2 3
7 กุมภาพันธ์ 2563 07 4 5
6 กุมภาพันธ์ 2563 68 0 1
5 กุมภาพันธ์ 2563 40 0 1
4 กุมภาพันธ์ 2563 99 6 7
3 กุมภาพันธ์ 2563 78 4 5
 ระดับความแม่นยำ  43.48 %  4.35 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42