ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หน่วย-หน่วย-6

ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
26 พฤษภาคม 2563 ?? 6 5
25 พฤษภาคม 2563 14 6 5
24 พฤษภาคม 2563 31 6 5
23 พฤษภาคม 2563 31 6 5
22 พฤษภาคม 2563 82 6 5
21 พฤษภาคม 2563 02 6 5
20 พฤษภาคม 2563 85 6 5
19 พฤษภาคม 2563 15 6 5
18 พฤษภาคม 2563 63 6 5
17 พฤษภาคม 2563 64 6 5
16 พฤษภาคม 2563 78 6 5
15 พฤษภาคม 2563 38 6 5
14 พฤษภาคม 2563 43 6 5
13 พฤษภาคม 2563 63 6 5
12 พฤษภาคม 2563 93 6 5
11 พฤษภาคม 2563 25 6 5
10 พฤษภาคม 2563 05 6 5
9 พฤษภาคม 2563 98 6 5
8 พฤษภาคม 2563 17 6 5
7 พฤษภาคม 2563 44 6 5
6 พฤษภาคม 2563 45 6 5
5 พฤษภาคม 2563 29 6 5
4 พฤษภาคม 2563 17 6 5
3 พฤษภาคม 2563 07 6 5
 ระดับความแม่นยำ  13.04 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42