ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : หน่วย-หน่วย-6

ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
25 กุมภาพันธ์ 2563 ?? 6 5
24 กุมภาพันธ์ 2563 06 6 5
23 กุมภาพันธ์ 2563 04 6 5
22 กุมภาพันธ์ 2563 40 6 5
21 กุมภาพันธ์ 2563 41 6 5
20 กุมภาพันธ์ 2563 61 6 5
19 กุมภาพันธ์ 2563 53 6 5
18 กุมภาพันธ์ 2563 33 6 5
17 กุมภาพันธ์ 2563 56 6 5
16 กุมภาพันธ์ 2563 32 6 5
15 กุมภาพันธ์ 2563 46 6 5
14 กุมภาพันธ์ 2563 02 6 5
13 กุมภาพันธ์ 2563 08 6 5
12 กุมภาพันธ์ 2563 97 6 5
11 กุมภาพันธ์ 2563 52 6 5
10 กุมภาพันธ์ 2563 06 6 5
9 กุมภาพันธ์ 2563 43 6 5
8 กุมภาพันธ์ 2563 12 6 5
7 กุมภาพันธ์ 2563 07 6 5
6 กุมภาพันธ์ 2563 68 6 5
5 กุมภาพันธ์ 2563 40 6 5
4 กุมภาพันธ์ 2563 99 6 5
3 กุมภาพันธ์ 2563 78 6 5
2 กุมภาพันธ์ 2563 18 6 5
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  13.04 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42