ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+9

ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
26 กุมภาพันธ์ 2563 ?? 7 8
25 กุมภาพันธ์ 2563 91 9 0
24 กุมภาพันธ์ 2563 06 9 0
23 กุมภาพันธ์ 2563 04 7 8
22 กุมภาพันธ์ 2563 40 7 8
21 กุมภาพันธ์ 2563 41 1 2
20 กุมภาพันธ์ 2563 61 9 0
19 กุมภาพันธ์ 2563 53 5 6
18 กุมภาพันธ์ 2563 33 9 0
17 กุมภาพันธ์ 2563 56 5 6
16 กุมภาพันธ์ 2563 32 7 8
15 กุมภาพันธ์ 2563 46 9 0
14 กุมภาพันธ์ 2563 02 9 0
13 กุมภาพันธ์ 2563 08 7 8
12 กุมภาพันธ์ 2563 97 9 0
11 กุมภาพันธ์ 2563 52 9 0
10 กุมภาพันธ์ 2563 06 7 8
9 กุมภาพันธ์ 2563 43 1 2
8 กุมภาพันธ์ 2563 12 9 0
7 กุมภาพันธ์ 2563 07 1 2
6 กุมภาพันธ์ 2563 68 7 8
5 กุมภาพันธ์ 2563 40 7 8
4 กุมภาพันธ์ 2563 99 3 4
3 กุมภาพันธ์ 2563 78 1 2
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42