ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+9

ย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
26 พฤษภาคม 2563 ?? 1 2
25 พฤษภาคม 2563 14 5 6
24 พฤษภาคม 2563 31 5 6
23 พฤษภาคม 2563 31 5 6
22 พฤษภาคม 2563 82 9 0
21 พฤษภาคม 2563 02 5 6
20 พฤษภาคม 2563 85 1 2
19 พฤษภาคม 2563 15 1 2
18 พฤษภาคม 2563 63 1 2
17 พฤษภาคม 2563 64 3 4
16 พฤษภาคม 2563 78 5 6
15 พฤษภาคม 2563 38 7 8
14 พฤษภาคม 2563 43 1 2
13 พฤษภาคม 2563 63 7 8
12 พฤษภาคม 2563 93 3 4
11 พฤษภาคม 2563 25 9 0
10 พฤษภาคม 2563 05 7 8
9 พฤษภาคม 2563 98 1 2
8 พฤษภาคม 2563 17 7 8
7 พฤษภาคม 2563 44 7 8
6 พฤษภาคม 2563 45 3 4
5 พฤษภาคม 2563 29 1 2
4 พฤษภาคม 2563 17 9 0
3 พฤษภาคม 2563 07 5 6
 ระดับความแม่นยำ  13.04 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 30.43 % ถูก 7 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 16.67 % ถูก 7 จาก 42