สูตรเลขหมู่

ย้อนกลับ

ให้คะแนนสูตรนี้

1 พฤศจิกายน 2564

2-0-6-5-9

สูตรเลขหมู่ ย้อนหลัง

ประจำงวด สามตัว ตัวที่ 1
1 พฤศจิกายน 2564 ??? 2-0-6-5-9
16 ตุลาคม 2564 372 -5-9-0-8
1 ตุลาคม 2564 171 4-2-8-3-8
16 กันยายน 2564 935 6-4-1-6-2
1 กันยายน 2564 475 9--9-8-
16 สิงหาคม 2564 750 4-2-8--
1 สิงหาคม 2564 261 -9-4--7
16 กรกฎาคม 2564 725 -3--0-8
1 กรกฎาคม 2564 517 9--9-3-
16 มิถุนายน 2564 861 3--3-2-9
1 มิถุนายน 2564 972 0-8-6-1-6
16 พฤษภาคม 2564 579 0-8-3--
2 พฤษภาคม 2564 272 5-3--4-5
16 เมษายน 2564 787 9--2-2-
1 เมษายน 2564 270 5-3-5-1-4
16 มีนาคม 2564 422 -0--6-1
1 มีนาคม 2564 538 --9-9-
16 กุมภาพันธ์ 2564 603 1-9-2-7-7
1 กุมภาพันธ์ 2564 307 2--4-4-4
17 มกราคม 2564 395 --7-1-0
30 ธันวาคม 2563 628 9-7-0-0-3
16 ธันวาคม 2563 303 9-7-7--
1 ธันวาคม 2563 994 2-0-0-2-7
16 พฤศจิกายน 2563 661 -4-8-0-4
1 พฤศจิกายน 2563 404 -8-3-3-6
 ระดับความแม่นยำ 70.83 % ถูก 17 จาก 24