สูตรเลขหมู่

ย้อนกลับ

ให้คะแนนสูตรนี้

16 ธันวาคม 2566

0-8-9-0-6

สูตรเลขหมู่ ย้อนหลัง

ประจำงวด สามตัว ตัวที่ 1
16 ธันวาคม 2566 ??? 0-8-9-0-6
1 ธันวาคม 2566 097 2---3-
16 พฤศจิกายน 2566 990 3-1-5-8-6
1 พฤศจิกายน 2566 951 0-8-8-8-0
16 ตุลาคม 2566 446 8--8--2
1 ตุลาคม 2566 202 7-5--7-3
16 กันยายน 2566 812 -6-3--5
1 กันยายน 2566 478 6--3-5-0
16 สิงหาคม 2566 782 -6-5-6-
31 กรกฎาคม 2566 453 1-9-1--
16 กรกฎาคม 2566 530 -1-7-6-
1 กรกฎาคม 2566 605 2--1-7-9
16 มิถุนายน 2566 872 9---6-9
1 มิถุนายน 2566 272 1-9-8-9-3
16 พฤษภาคม 2566 903 -7-6-6-
2 พฤษภาคม 2566 019 -7-6--6
16 เมษายน 2566 906 1--8--7
1 เมษายน 2566 907 6-4-5--
16 มีนาคม 2566 873 2-0-1-0-
1 มีนาคม 2566 652 1-9--1-8
16 กุมภาพันธ์ 2566 417 2-0-3-3-2
1 กุมภาพันธ์ 2566 411 7-5-9-8-0
17 มกราคม 2566 519 6-4-6-7-
30 ธันวาคม 2565 196 2-0--3-2
16 ธันวาคม 2565 093 2--8-8-5
 ระดับความแม่นยำ 79.17 % ถูก 19 จาก 24