สูตรเลขหมู่

ย้อนกลับ

ให้คะแนนสูตรนี้

1 มีนาคม 2563

1-9-3-4-3

สูตรเลขหมู่ ย้อนหลัง

ประจำงวด สามตัว ตัวที่ 1
1 มีนาคม 2563 ??? 1-9-3-4-3
16 กุมภาพันธ์ 2563 403 -2-2-8-9
1 กุมภาพันธ์ 2563 227 5-3-3-5-1
17 มกราคม 2563 774 -2-3-5-5
30 ธันวาคม 2562 541 3--8-9-6
16 ธันวาคม 2562 924 -0-3-3-
1 ธันวาคม 2562 522 7---4-
16 พฤศจิกายน 2562 223 6-4-0-6-
1 พฤศจิกายน 2562 375 9--6-1-0
16 ตุลาคม 2562 564 ---8-
1 ตุลาคม 2562 197 8-6--3-6
16 กันยายน 2562 388 2-0-9--5
1 กันยายน 2562 787 -5-2-6-3
16 สิงหาคม 2562 476 -5-5-8-
1 สิงหาคม 2562 006 -4-5-4-1
15 กรกฎาคม 2562 765 4-2-4-0-1
1 กรกฎาคม 2562 647 9--2--0
16 มิถุนายน 2562 055 2--8-2-7
1 มิถุนายน 2562 461 -9-2-3-8
16 พฤษภาคม 2562 526 -4--7-
2 พฤษภาคม 2562 324 7-5-5-6-
16 เมษายน 2562 331 --2-8-
1 เมษายน 2562 767 0-8-2--0
16 มีนาคม 2562 628 3-1--0-5
1 มีนาคม 2562 650 9-7-3-8-
 ระดับความแม่นยำ 91.67 % ถูก 22 จาก 24