สูตรเลขหมู่

ย้อนกลับ

ให้คะแนนสูตรนี้

1 มิถุนายน 2567

7-5-2-9-9

สูตรเลขหมู่ ย้อนหลัง

ประจำงวด สามตัว ตัวที่ 1
1 มิถุนายน 2567 ??? 7-5-2-9-9
16 พฤษภาคม 2567 690 4-2-2-8-7
2 พฤษภาคม 2567 116 8--2-8-7
16 เมษายน 2567 598 -7-3--
1 เมษายน 2567 481 -9-3-0-
16 มีนาคม 2567 626 9-7-3-9-3
1 มีนาคม 2567 603 5--7-2-4
16 กุมภาพันธ์ 2567 395 8-6-0--
1 กุมภาพันธ์ 2567 063 5--5-8-
17 มกราคม 2567 979 4-2-3-3-8
30 ธันวาคม 2566 544 -3--0-2
16 ธันวาคม 2566 757 0-8-9-0-6
1 ธันวาคม 2566 097 2---3-
16 พฤศจิกายน 2566 990 3-1-5-8-6
1 พฤศจิกายน 2566 951 0-8-8-8-0
16 ตุลาคม 2566 446 8--8--2
1 ตุลาคม 2566 202 7-5--7-3
16 กันยายน 2566 812 -6-3--5
1 กันยายน 2566 478 6--3-5-0
16 สิงหาคม 2566 782 -6-5-6-
31 กรกฎาคม 2566 453 1-9-1--
16 กรกฎาคม 2566 530 -1-7-6-
1 กรกฎาคม 2566 605 2--1-7-9
16 มิถุนายน 2566 872 9---6-9
1 มิถุนายน 2566 272 1-9-8-9-3
 ระดับความแม่นยำ 70.83 % ถูก 17 จาก 24