สูตรเลขหมู่

ย้อนกลับ

ให้คะแนนสูตรนี้

1 กรกฎาคม 2565

1-9-7-2-7

สูตรเลขหมู่ ย้อนหลัง

ประจำงวด สามตัว ตัวที่ 1
1 กรกฎาคม 2565 ??? 1-9-7-2-7
16 มิถุนายน 2565 807 1-9-1-1-5
1 มิถุนายน 2565 196 3--0-7-3
16 พฤษภาคม 2565 012 6-4-6-3-6
2 พฤษภาคม 2565 642 8---9-0
16 เมษายน 2565 919 4-2-7--
1 เมษายน 2565 618 ---9-3
16 มีนาคม 2565 867 2-0-9--5
1 มีนาคม 2565 905 6-4--6-6
17 กุมภาพันธ์ 2565 597 -3-6-0-8
1 กุมภาพันธ์ 2565 308 6-4--7-4
17 มกราคม 2565 159 --3-2-4
30 ธันวาคม 2564 068 3-1---
16 ธันวาคม 2564 235 --0-7-
1 ธันวาคม 2564 258 3-1--3-7
16 พฤศจิกายน 2564 761 4-2-9-8-0
1 พฤศจิกายน 2564 037 2--6-5-9
16 ตุลาคม 2564 372 -5-9-0-8
1 ตุลาคม 2564 171 4-2-8-3-8
16 กันยายน 2564 935 6-4-1-6-2
1 กันยายน 2564 475 9--9-8-
16 สิงหาคม 2564 750 4-2-8--
1 สิงหาคม 2564 261 -9-4--7
16 กรกฎาคม 2564 725 -3--0-8
1 กรกฎาคม 2564 517 9--9-3-
 ระดับความแม่นยำ 79.17 % ถูก 19 จาก 24