3ตัว สูตร 2

ย้อนกลับ

ให้คะแนนสูตรนี้

16 ธันวาคม 2566

3-2-1

3ตัว สูตร 2 ย้อนหลัง

ประจำงวด สามตัว ตัวที่ 1
16 ธันวาคม 2566 ??? 3-2-1
1 ธันวาคม 2566 097 2-2-1
16 พฤศจิกายน 2566 990 2-8-7
1 พฤศจิกายน 2566 951 7-7-6
16 ตุลาคม 2566 446 5-3-2
1 ตุลาคม 2566 202 1-4-3
16 กันยายน 2566 812 7-0-9
1 กันยายน 2566 478 0-1-0
16 สิงหาคม 2566 782 --
31 กรกฎาคม 2566 453 8-6-
16 กรกฎาคม 2566 530 9--2
1 กรกฎาคม 2566 605 1--9
16 มิถุนายน 2566 872 5-0-9
1 มิถุนายน 2566 272 -3-
16 พฤษภาคม 2566 903 -4-
2 พฤษภาคม 2566 019 2-3-2
16 เมษายน 2566 906 2-3-2
1 เมษายน 2566 907 1--
16 มีนาคม 2566 873 9--
1 มีนาคม 2566 652 7-4-3
16 กุมภาพันธ์ 2566 417 --3
1 กุมภาพันธ์ 2566 411 8--3
17 มกราคม 2566 519 4-2-
30 ธันวาคม 2565 196 3-2-
16 ธันวาคม 2565 093 1--2
ระดับความแม่นยำ 54.17 % ถูก 13 จาก 24