3ตัว สูตร 2

ย้อนกลับ

ให้คะแนนสูตรนี้

1 กรกฎาคม 2565

1-3-2

3ตัว สูตร 2 ย้อนหลัง

ประจำงวด สามตัว ตัวที่ 1
1 กรกฎาคม 2565 ??? 1-3-2
16 มิถุนายน 2565 807 4-2-1
1 มิถุนายน 2565 196 3-4-3
16 พฤษภาคม 2565 012 9-7-6
2 พฤษภาคม 2565 642 --3
16 เมษายน 2565 919 -4-3
1 เมษายน 2565 618 -9-
16 มีนาคม 2565 867 2-3-2
1 มีนาคม 2565 905 8-2-1
17 กุมภาพันธ์ 2565 597 6-3-2
1 กุมภาพันธ์ 2565 308 4--7
17 มกราคม 2565 159 3--8
30 ธันวาคม 2564 068 5--5
16 ธันวาคม 2564 235 -8-7
1 ธันวาคม 2564 258 0-9-
16 พฤศจิกายน 2564 761 3--5
1 พฤศจิกายน 2564 037 6--9
16 ตุลาคม 2564 372 4-0-9
1 ตุลาคม 2564 171 2-6-5
16 กันยายน 2564 935 7-0-
1 กันยายน 2564 475 0-8-
16 สิงหาคม 2564 750 -9-8
1 สิงหาคม 2564 261 0-5-4
16 กรกฎาคม 2564 725 8-4-3
1 กรกฎาคม 2564 517 -9-8
ระดับความแม่นยำ 58.33 % ถูก 14 จาก 24