3ตัว สูตร 2

ย้อนกลับ

ให้คะแนนสูตรนี้

1 กรกฎาคม 2567

8-3-2

3ตัว สูตร 2 ย้อนหลัง

ประจำงวด สามตัว ตัวที่ 1
1 กรกฎาคม 2567 ??? 8-3-2
16 มิถุนายน 2567 504 8-2-1
1 มิถุนายน 2567 593 -2-1
16 พฤษภาคม 2567 690 4-4-3
2 พฤษภาคม 2567 116 8-2-
16 เมษายน 2567 598 7-1-0
1 เมษายน 2567 481 9-5-
16 มีนาคม 2567 626 9-3-
1 มีนาคม 2567 603 -2-1
16 กุมภาพันธ์ 2567 395 --8
1 กุมภาพันธ์ 2567 063 2--9
17 มกราคม 2567 979 8--6
30 ธันวาคม 2566 544 0-8-7
16 ธันวาคม 2566 757 3-2-1
1 ธันวาคม 2566 097 2-2-1
16 พฤศจิกายน 2566 990 2-8-7
1 พฤศจิกายน 2566 951 7-7-6
16 ตุลาคม 2566 446 5-3-2
1 ตุลาคม 2566 202 1-4-3
16 กันยายน 2566 812 7-0-9
1 กันยายน 2566 478 0-1-0
16 สิงหาคม 2566 782 --
31 กรกฎาคม 2566 453 8-6-
16 กรกฎาคม 2566 530 9--2
1 กรกฎาคม 2566 605 1--9
ระดับความแม่นยำ 50.00 % ถูก 12 จาก 24