3ตัว สูตร 2

ย้อนกลับ

ให้คะแนนสูตรนี้

1 มีนาคม 2563

7-3-2

3ตัว สูตร 2 ย้อนหลัง

ประจำงวด สามตัว ตัวที่ 1
1 มีนาคม 2563 ??? 7-3-2
16 กุมภาพันธ์ 2563 403 5-5-
1 กุมภาพันธ์ 2563 227 0-0-9
17 มกราคม 2563 774 8--6
30 ธันวาคม 2562 541 2--
16 ธันวาคม 2562 924 8-5-
1 ธันวาคม 2562 522 --4
16 พฤศจิกายน 2562 223 6-0-9
1 พฤศจิกายน 2562 375 8-9-8
16 ตุลาคม 2562 564 -2-1
1 ตุลาคม 2562 197 6--0
16 กันยายน 2562 388 0-1-0
1 กันยายน 2562 787 -0-9
16 สิงหาคม 2562 476 3-3-2
1 สิงหาคม 2562 006 -9-8
15 กรกฎาคม 2562 765 9--
1 กรกฎาคม 2562 647 3-8-
16 มิถุนายน 2562 055 7-9-8
1 มิถุนายน 2562 461 8-5-
16 พฤษภาคม 2562 526 --4
2 พฤษภาคม 2562 324 6-6-5
16 เมษายน 2562 331 0-9-8
1 เมษายน 2562 767 9-5-4
16 มีนาคม 2562 628 9--7
1 มีนาคม 2562 650 1--4
ระดับความแม่นยำ 62.50 % ถูก 15 จาก 24