3ตัว สูตร 2

ย้อนกลับ

ให้คะแนนสูตรนี้

1 พฤศจิกายน 2564

6-0-9

3ตัว สูตร 2 ย้อนหลัง

ประจำงวด สามตัว ตัวที่ 1
1 พฤศจิกายน 2564 ??? 6-0-9
16 ตุลาคม 2564 372 4-0-9
1 ตุลาคม 2564 171 2-6-5
16 กันยายน 2564 935 7-0-
1 กันยายน 2564 475 0-8-
16 สิงหาคม 2564 750 -9-8
1 สิงหาคม 2564 261 0-5-4
16 กรกฎาคม 2564 725 8-4-3
1 กรกฎาคม 2564 517 -9-8
16 มิถุนายน 2564 861 2-0-9
1 มิถุนายน 2564 972 8-0-
16 พฤษภาคม 2564 579 -0-
2 พฤษภาคม 2564 272 0-1-0
16 เมษายน 2564 787 5-0-9
1 เมษายน 2564 270 -5-4
16 มีนาคม 2564 422 8-6-5
1 มีนาคม 2564 538 9--2
16 กุมภาพันธ์ 2564 603 --2
1 กุมภาพันธ์ 2564 307 6-2-1
17 มกราคม 2564 395 --4
30 ธันวาคม 2563 628 -3-
16 ธันวาคม 2563 303 2-2-1
1 ธันวาคม 2563 994 --8
16 พฤศจิกายน 2563 661 7-3-2
1 พฤศจิกายน 2563 404 3-8-7
ระดับความแม่นยำ 50.00 % ถูก 12 จาก 24