3ตัว สูตร 2

ย้อนกลับ

ให้คะแนนสูตรนี้

16 มิถุนายน 2566

5-0-9

3ตัว สูตร 2 ย้อนหลัง

ประจำงวด สามตัว ตัวที่ 1
16 มิถุนายน 2566 ??? 5-0-9
1 มิถุนายน 2566 272 -3-
16 พฤษภาคม 2566 903 -4-
2 พฤษภาคม 2566 019 2-3-2
16 เมษายน 2566 906 2-3-2
1 เมษายน 2566 907 1--
16 มีนาคม 2566 873 9--
1 มีนาคม 2566 652 7-4-3
16 กุมภาพันธ์ 2566 417 --3
1 กุมภาพันธ์ 2566 411 8--3
17 มกราคม 2566 519 4-2-
30 ธันวาคม 2565 196 3-2-
16 ธันวาคม 2565 093 1--2
1 ธันวาคม 2565 805 -1-
16 พฤศจิกายน 2565 789 4-3-2
1 พฤศจิกายน 2565 106 4-3-2
16 ตุลาคม 2565 106 9-9-8
1 ตุลาคม 2565 669 0-3-2
16 กันยายน 2565 703 6-6-5
1 กันยายน 2565 332 8-1-0
16 สิงหาคม 2565 583 -2-1
1 สิงหาคม 2565 594 7-3-2
16 กรกฎาคม 2565 405 7--3
1 กรกฎาคม 2565 417 -3-2
16 มิถุนายน 2565 807 4-2-1
ระดับความแม่นยำ 54.17 % ถูก 13 จาก 24