3ตัว สูตร 1

ย้อนกลับ

ให้คะแนนสูตรนี้

16 ธันวาคม 2566

246 024 913

3ตัว สูตร 1 ย้อนหลัง

ประจำงวด สามตัว ตัวที่ 1 ตัวที่ 2 ตัวที่ 3
16 ธันวาคม 2566 ??? 246 024 913
1 ธันวาคม 2566 097 135 24 246
16 พฤศจิกายน 2566 990 135 68 357
1 พฤศจิกายน 2566 951 680 7 802
16 ตุลาคม 2566 446 8 135 8
1 ตุลาคม 2566 202 4 46 468
16 กันยายน 2566 812 60 0 04
1 กันยายน 2566 478 913 913 6
16 สิงหาคม 2566 782 60 60 59
31 กรกฎาคม 2566 453 791 68 26
16 กรกฎาคม 2566 530 82 1 791
1 กรกฎาคม 2566 605 24 82 48
16 มิถุนายน 2566 872 46 0 46
1 มิถุนายน 2566 272 135 135 59
16 พฤษภาคม 2566 903 246 246 15
2 พฤษภาคม 2566 019 35 35 82
16 เมษายน 2566 906 135 135 13
1 เมษายน 2566 907 24 82 5
16 มีนาคม 2566 873 02 60 46
1 มีนาคม 2566 652 80 4 913
16 กุมภาพันธ์ 2566 417 680 26 35
1 กุมภาพันธ์ 2566 411 79 26 35
17 มกราคม 2566 519 37 024 802
30 ธันวาคม 2565 196 24 024 57
16 ธันวาคม 2565 093 24 15 71
 ระดับความแม่นยำ(%)  62.50  70.83  70.83
 ระดับความแม่นยำสะสม 68.06 % ถูก 49 จาก 72