3ตัว สูตร 1

ย้อนกลับ

ให้คะแนนสูตรนี้

16 มิถุนายน 2566

468 802 468

3ตัว สูตร 1 ย้อนหลัง

ประจำงวด สามตัว ตัวที่ 1 ตัวที่ 2 ตัวที่ 3
16 มิถุนายน 2566 ??? 468 802 468
1 มิถุนายน 2566 272 135 135 59
16 พฤษภาคม 2566 903 246 246 15
2 พฤษภาคม 2566 019 35 35 82
16 เมษายน 2566 906 135 135 13
1 เมษายน 2566 907 24 82 5
16 มีนาคม 2566 873 02 60 46
1 มีนาคม 2566 652 80 4 913
16 กุมภาพันธ์ 2566 417 680 26 35
1 กุมภาพันธ์ 2566 411 79 26 35
17 มกราคม 2566 519 37 024 802
30 ธันวาคม 2565 196 24 024 57
16 ธันวาคม 2565 093 24 15 71
1 ธันวาคม 2565 805 913 913 13
16 พฤศจิกายน 2565 789 35 135 02
1 พฤศจิกายน 2565 106 357 35 82
16 ตุลาคม 2565 106 82 79 35
1 ตุลาคม 2565 669 13 135 57
16 กันยายน 2565 703 59 468 468
1 กันยายน 2565 332 791 91 579
16 สิงหาคม 2565 583 791 024 60
1 สิงหาคม 2565 594 680 13 71
16 กรกฎาคม 2565 405 68 26 913
1 กรกฎาคม 2565 417 02 35 93
16 มิถุนายน 2565 807 35 24 2
 ระดับความแม่นยำ(%)  62.50  58.33  79.17
 ระดับความแม่นยำสะสม 66.67 % ถูก 48 จาก 72