3ตัว สูตร 1

ย้อนกลับ

ให้คะแนนสูตรนี้

1 มิถุนายน 2567

802 024 246

3ตัว สูตร 1 ย้อนหลัง

ประจำงวด สามตัว ตัวที่ 1 ตัวที่ 2 ตัวที่ 3
1 มิถุนายน 2567 ??? 802 024 246
16 พฤษภาคม 2567 690 357 24 82
2 พฤษภาคม 2567 116 79 024 024
16 เมษายน 2567 598 60 13 37
1 เมษายน 2567 481 02 357 02
16 มีนาคม 2567 626 80 135 579
1 มีนาคม 2567 603 579 24 791
16 กุมภาพันธ์ 2567 395 246 71 7
1 กุมภาพันธ์ 2567 063 15 82 15
17 มกราคม 2567 979 1 5 680
30 ธันวาคม 2566 544 913 680 913
16 ธันวาคม 2566 757 246 024 913
1 ธันวาคม 2566 097 135 24 246
16 พฤศจิกายน 2566 990 135 68 357
1 พฤศจิกายน 2566 951 680 7 802
16 ตุลาคม 2566 446 8 135 8
1 ตุลาคม 2566 202 4 46 468
16 กันยายน 2566 812 60 0 04
1 กันยายน 2566 478 913 913 6
16 สิงหาคม 2566 782 60 60 59
31 กรกฎาคม 2566 453 791 68 26
16 กรกฎาคม 2566 530 82 1 791
1 กรกฎาคม 2566 605 24 82 48
16 มิถุนายน 2566 872 46 0 46
1 มิถุนายน 2566 272 135 135 59
 ระดับความแม่นยำ(%)  54.17  66.67  54.17
 ระดับความแม่นยำสะสม 58.33 % ถูก 42 จาก 72