3ตัว สูตร 1

ย้อนกลับ

ให้คะแนนสูตรนี้

1 กรกฎาคม 2565

024 135 913

3ตัว สูตร 1 ย้อนหลัง

ประจำงวด สามตัว ตัวที่ 1 ตัวที่ 2 ตัวที่ 3
1 กรกฎาคม 2565 ??? 024 135 913
16 มิถุนายน 2565 807 35 24 2
1 มิถุนายน 2565 196 24 24 48
16 พฤษภาคม 2565 012 8 579 468
2 พฤษภาคม 2565 642 135 135
16 เมษายน 2565 919 802 246 024
1 เมษายน 2565 618 024 79 93
16 มีนาคม 2565 867 135 135 91
1 มีนาคม 2565 905 71 24 13
17 กุมภาพันธ์ 2565 597 13 024
1 กุมภาพันธ์ 2565 308 57 6 15
17 มกราคม 2565 159 246 7 024
30 ธันวาคม 2564 068 4 4 791
16 ธันวาคม 2564 235 468 680 04
1 ธันวาคม 2564 258 913 791 37
16 พฤศจิกายน 2564 761 24 48 93
1 พฤศจิกายน 2564 037 59 82 468
16 ตุลาคม 2564 372 5 80 5
1 ตุลาคม 2564 171 35 468 9
16 กันยายน 2564 935 680 802 71
1 กันยายน 2564 475 913 680 26
16 สิงหาคม 2564 750 468 91 3
1 สิงหาคม 2564 261 93 357 79
16 กรกฎาคม 2564 725 91 46 913
1 กรกฎาคม 2564 517 024 9 3
 ระดับความแม่นยำ(%)  54.17  62.50  66.67
 ระดับความแม่นยำสะสม 61.11 % ถูก 44 จาก 72