3ตัว สูตร 1

ย้อนกลับ

ให้คะแนนสูตรนี้

1 มีนาคม 2563

680 135 579

3ตัว สูตร 1 ย้อนหลัง

ประจำงวด สามตัว ตัวที่ 1 ตัวที่ 2 ตัวที่ 3
1 มีนาคม 2563 ??? 680 135 579
16 กุมภาพันธ์ 2563 403 68 57 91
1 กุมภาพันธ์ 2563 227 913 80 680
17 มกราคม 2563 774 91 59 35
30 ธันวาคม 2562 541 3 37 680
16 ธันวาคม 2562 924 71 357 68
1 ธันวาคม 2562 522 468 37 79
16 พฤศจิกายน 2562 223 579 80 791
1 พฤศจิกายน 2562 375 91 91 680
16 ตุลาคม 2562 564 37 02 913
1 ตุลาคม 2562 197 5 3 024
16 กันยายน 2562 388 91 91 91
1 กันยายน 2562 787 60 02 02
16 สิงหาคม 2562 476 2 135 802
1 สิงหาคม 2562 006 913 791 791
15 กรกฎาคม 2562 765 802 9 913
1 กรกฎาคม 2562 647 2 80 91
16 มิถุนายน 2562 055 68 791 37
1 มิถุนายน 2562 461 79 357 802
16 พฤษภาคม 2562 526 79 37 80
2 พฤษภาคม 2562 324 579 68 57
16 เมษายน 2562 331 9 79 9
1 เมษายน 2562 767 802 35 024
16 มีนาคม 2562 628 0 0 4
1 มีนาคม 2562 650 24 37 8
 ระดับความแม่นยำ(%)  70.83  79.17  54.17
 ระดับความแม่นยำสะสม 68.06 % ถูก 49 จาก 72