3ตัว สูตร 1

ย้อนกลับ

ให้คะแนนสูตรนี้

1 พฤศจิกายน 2564

579 802 468

3ตัว สูตร 1 ย้อนหลัง

ประจำงวด สามตัว ตัวที่ 1 ตัวที่ 2 ตัวที่ 3
1 พฤศจิกายน 2564 ??? 579 802 468
16 ตุลาคม 2564 372 5 80 5
1 ตุลาคม 2564 171 35 468 9
16 กันยายน 2564 935 680 802 71
1 กันยายน 2564 475 913 680 26
16 สิงหาคม 2564 750 468 91 3
1 สิงหาคม 2564 261 93 357 79
16 กรกฎาคม 2564 725 91 46 913
1 กรกฎาคม 2564 517 024 9 3
16 มิถุนายน 2564 861 35 02 4
1 มิถุนายน 2564 972 1 80 135
16 พฤษภาคม 2564 579 468 802 468
2 พฤษภาคม 2564 272 913 913 913
16 เมษายน 2564 787 46 02 246
1 เมษายน 2564 270 68 35 468
16 มีนาคม 2564 422 791 68 0
1 มีนาคม 2564 538 02 1 79
16 กุมภาพันธ์ 2564 603 579 15 91
1 กุมภาพันธ์ 2564 307 59 24 91
17 มกราคม 2564 395 802 7 024
30 ธันวาคม 2563 628 579 135 579
16 ธันวาคม 2563 303 15 24 68
1 ธันวาคม 2563 994 802 71 357
16 พฤศจิกายน 2563 661 80 35 80
1 พฤศจิกายน 2563 404 26 68 357
 ระดับความแม่นยำ(%)  54.17  70.83  58.33
 ระดับความแม่นยำสะสม 61.11 % ถูก 44 จาก 72