สูตรคำนวณด้วยตนเอง

ย้อนกลับ

ให้คะแนนสูตรนี้

เลขที่คำนวณ : -------

สรุปตัวเลขที่นิยมนำมาคำนวณงวดนี้

1 มีนาคม 2563

เลข 3 จำนวนที่นำมาคำนวณ = 296 ครั้ง
เลข 4 จำนวนที่นำมาคำนวณ = 274 ครั้ง
เลข 1 จำนวนที่นำมาคำนวณ = 270 ครั้ง
เลข 2 จำนวนที่นำมาคำนวณ = 269 ครั้ง
เลข 5 จำนวนที่นำมาคำนวณ = 268 ครั้ง
เลข 8 จำนวนที่นำมาคำนวณ = 247 ครั้ง
เลข 6 จำนวนที่นำมาคำนวณ = 239 ครั้ง
เลข 0 จำนวนที่นำมาคำนวณ = 229 ครั้ง
เลข 9 จำนวนที่นำมาคำนวณ = 229 ครั้ง
เลข 7 จำนวนที่นำมาคำนวณ = 221 ครั้ง

สรุปตัวเลขที่นิยมนำมาคำนวณงวดที่แล้ว

16 กุมภาพันธ์ 2563

เลข 2 จำนวนที่นำมาคำนวณ = 462 ครั้ง
เลข 5 จำนวนที่นำมาคำนวณ = 404 ครั้ง
เลข 4 จำนวนที่นำมาคำนวณ = 386 ครั้ง
เลข 1 จำนวนที่นำมาคำนวณ = 366 ครั้ง
เลข 3 จำนวนที่นำมาคำนวณ = 351 ครั้ง
เลข 8 จำนวนที่นำมาคำนวณ = 350 ครั้ง
เลข 6 จำนวนที่นำมาคำนวณ = 342 ครั้ง
เลข 9 จำนวนที่นำมาคำนวณ = 312 ครั้ง
เลข 7 จำนวนที่นำมาคำนวณ = 311 ครั้ง
เลข 0 จำนวนที่นำมาคำนวณ = 211 ครั้ง