ย้อนกลับ

1 มิถุนายน 2563

สูตร : หน่วย+สิบ-3

11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 17, 20, 28,

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ผลสลากงวดย้อนหลัง ออก
1 เมษายน 2563
77, 78, 79, 70, 71, 72, 88, 89, 80, 81, 82, 83, 74, 76, 84, 85, 87, 95,22
16 มีนาคม 2563
88, 89, 80, 81, 82, 83, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 85, 87, 97, 98, 46,77
1 มีนาคม 2563
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 07, 08, 38,98
16 กุมภาพันธ์ 2563
66, 67, 68, 69, 60, 61, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 62, 63, 74, 03,94
1 กุมภาพันธ์ 2563
88, 89, 80, 81, 82, 83, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 85, 95, 96, 27,06
17 มกราคม 2563
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 20, 29, 30, 39, 74,68
30 ธันวาคม 2562
33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 43, 41,81
16 ธันวาคม 2562
11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24 25, 26, 27, 17, 20, 28, 24,97
1 ธันวาคม 2562
22 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 28, 30, 31, 39, 22,81
16 พฤศจิกายน 2562
00, 01, 02, 04, 05, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 09, 08, 23,32
1 พฤศจิกายน 2562
77, 78, 79 70, 71, 72, 88, 89, 80, 81, 82, 83, 74, 75 84, 85, 86, 75,79
16 ตุลาคม 2562
33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46 47, 48, 49, 32, 40, 42, 64,15
1 ตุลาคม 2562
33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 31, 40, 41, 42, 97,59
16 กันยายน 2562
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 20, 28, 88,85
1 กันยายน 2562
00, 01, 02 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 06, 07, 08, 87,20
16 สิงหาคม 2562
33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 30, 39, 76,89
1 สิงหาคม 2562
88, 89, 80, 81, 82, 83, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 85 87, 95, 96, 98, 06,58
15 กรกฎาคม 2562
88 89, 80, 81, 82, 83, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 85, 87, 97, 98, 65,88
1 กรกฎาคม 2562
77, 78, 79, 70, 71, 72, 88, 89, 80, 81, 82, 83, 74 75, 85, 87, 47,86
16 มิถุนายน 2562
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55 56, 57, 58, 59, 50, 43, 51, 53, 54, 55,29
1 มิถุนายน 2562
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61 52, 62, 63, 61,46
16 พฤษภาคม 2562
33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 31, 32, 40, 41, 26,71
2 พฤษภาคม 2562
11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24 25 26, 27, 20, 29, 24,25
16 เมษายน 2562
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 03, 06, 07, 09, 33,23
 ความแม่นยำ 47.83 % ถูก 11 แถว จาก 23 แถว