สูตรเลขล็อคบน-ล่าง สูตร 2

ย้อนกลับ

1 มิถุนายน 2563

สูตร : แสน+สิบ+5

44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 43, 51, 54,

สูตรเลขล็อคบน-ล่าง สูตร 2 เปรียบเทียบย้อนหลัง

ผลสลากงวดย้อนหลัง ออก
1 เมษายน 2563
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59 50, 40, 42, 52, 54, 53, 95,22
16 มีนาคม 2563
66, 67, 68, 69, 60, 61, 77 78, 79, 70, 71, 72, 63, 74, 75, 46,77
1 มีนาคม 2563
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38 20, 28, 38,98
16 กุมภาพันธ์ 2563
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 28, 30 31, 39, 03,94
1 กุมภาพันธ์ 2563
66, 67, 68, 69, 60 61, 77, 78, 79, 70, 71, 72 62, 63, 73, 27,06
17 มกราคม 2563
44, 45, 46, 47 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 53, 74,68
30 ธันวาคม 2562
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 20, 28, 41,81
16 ธันวาคม 2562
11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24 25, 26, 27, 17, 20, 28, 24,97
1 ธันวาคม 2562
77, 78, 79, 70, 71, 72, 88, 89, 80, 81 82, 83, 74, 84, 86, 22,81
16 พฤศจิกายน 2562
11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23 24, 25, 26, 27, 20, 21, 29, 23,32
1 พฤศจิกายน 2562
00, 01, 02, 04, 05, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97 08, 75,79
16 ตุลาคม 2562
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15 16, 18, 06, 08, 64,15
1 ตุลาคม 2562
66, 67, 68, 69, 60, 61, 77, 78, 79 70, 71, 72, 65, 73, 97,59
16 กันยายน 2562
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 07, 08, 88,85
1 กันยายน 2562
00, 01, 02 04, 05, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 06, 07, 08, 87,20
16 สิงหาคม 2562
88, 89 80, 81, 82, 83, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 84, 85, 86, 96, 97, 76,89
1 สิงหาคม 2562
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58 59, 50, 40, 41, 54, 06,58
15 กรกฎาคม 2562
88 89, 80, 81, 82, 83, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 85, 87, 97, 98, 65,88
1 กรกฎาคม 2562
11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 17, 20, 28, 47,86
16 มิถุนายน 2562
66, 67, 68, 69, 60, 61, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 62, 63, 74, 55,29
1 มิถุนายน 2562
66, 67, 68, 69, 60, 61 77, 78, 79, 70, 71, 72, 62, 63, 73, 61,46
16 พฤษภาคม 2562
77, 78, 79, 70, 71 72, 88, 89, 80, 81, 82, 83, 73, 74, 76, 85, 87, 26,71
2 พฤษภาคม 2562
33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 31, 32, 40, 41, 24,25
16 เมษายน 2562
22, 23 24, 25, 26, 27, 33 34, 35, 36, 37, 38, 29, 31, 33,23
 ความแม่นยำ 82.61 % ถูก 19 แถว จาก 23 แถว