สูตรเลขล็อคบน-ล่าง สูตร 2

ย้อนกลับ

1 มิถุนายน 2563

สูตร : สิบ-สิบ+5

55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 54, 63,

สูตรเลขล็อคบน-ล่าง สูตร 2 เปรียบเทียบย้อนหลัง

ผลสลากงวดย้อนหลัง ออก
1 เมษายน 2563
55, 56, 57, 58, 59 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 52, 54, 53, 63, 65, 95,22
16 มีนาคม 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 54, 63, 46,77
1 มีนาคม 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 54, 63, 38,98
16 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 53, 54, 62, 63, 03,94
1 กุมภาพันธ์ 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60 61, 52, 62, 63, 27,06
17 มกราคม 2563
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68 69, 60, 61, 53, 64, 74,68
30 ธันวาคม 2562
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 54, 63, 41,81
16 ธันวาคม 2562
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 54, 63, 24,97
1 ธันวาคม 2562
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 53, 54, 62, 63, 22,81
16 พฤศจิกายน 2562
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 52, 62, 63, 23,32
1 พฤศจิกายน 2562
55, 56, 57 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 53, 64, 75,79
16 ตุลาคม 2562
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 52, 54, 53, 63, 65, 64,15
1 ตุลาคม 2562
55, 56, 57, 58, 59 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 52, 54, 65, 97,59
16 กันยายน 2562
55, 56, 57, 58 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 54, 63, 88,85
1 กันยายน 2562
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 53, 54, 62, 63, 87,20
16 สิงหาคม 2562
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67 68, 69, 60, 61, 53, 64, 76,89
1 สิงหาคม 2562
55, 56, 57, 58 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60 61, 54, 62, 63, 06,58
15 กรกฎาคม 2562
55, 56 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 54, 63, 65,88
1 กรกฎาคม 2562
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68 69, 60, 61, 51, 54, 63, 47,86
16 มิถุนายน 2562
55 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 53, 54, 62, 63, 55,29
1 มิถุนายน 2562
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61 52, 62, 63, 61,46
16 พฤษภาคม 2562
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 54, 62 63, 26,71
2 พฤษภาคม 2562
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 54, 62, 63, 24,25
16 เมษายน 2562
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 52, 54, 65, 33,23
 ความแม่นยำ 56.52 % ถูก 13 แถว จาก 23 แถว