ย้อนกลับ

1 มิถุนายน 2563

สูตร : สิบ+สิบ+2

00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 07, 08,

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ผลสลากงวดย้อนหลัง ออก
1 เมษายน 2563
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 06, 08, 95,22
16 มีนาคม 2563
88, 89, 80, 81, 82, 83, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 85, 87, 97, 98, 46,77
1 มีนาคม 2563
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38 20, 28, 38,98
16 กุมภาพันธ์ 2563
66, 67, 68, 69, 60, 61, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 62, 63, 74, 03,94
1 กุมภาพันธ์ 2563
66, 67, 68, 69, 60 61, 77, 78, 79, 70, 71, 72 62, 63, 73, 27,06
17 มกราคม 2563
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10, 08, 74,68
30 ธันวาคม 2562
66, 67, 68, 69, 60, 61, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 63, 74, 75, 41,81
16 ธันวาคม 2562
66, 67, 68, 69, 60, 61, 77, 78, 79 70, 71, 72, 63, 74, 75, 24,97
1 ธันวาคม 2562
66, 67, 68, 69, 60, 61, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 62, 63, 74, 22,81
16 พฤศจิกายน 2562
66, 67, 68, 69, 60, 61, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 62, 63, 73, 23,32
1 พฤศจิกายน 2562
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57 58, 59, 50, 53, 75,79
16 ตุลาคม 2562
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15 16, 18, 06, 08, 64,15
1 ตุลาคม 2562
88, 89, 80, 81, 82, 83, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 87, 97 98, 97,59
16 กันยายน 2562
88 89, 80, 81, 82, 83, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 85 87, 97, 98, 88,85
1 กันยายน 2562
66, 67, 68, 69, 60, 61, 77, 78 79, 70, 71, 72, 62, 63, 74, 87,20
16 สิงหาคม 2562
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 20, 29, 30, 39, 76,89
1 สิงหาคม 2562
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58 59, 50, 40, 41, 54, 06,58
15 กรกฎาคม 2562
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 07, 08, 65,88
1 กรกฎาคม 2562
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 20, 28, 47,86
16 มิถุนายน 2562
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55 56, 57, 58, 59, 50, 43, 51, 53, 54, 55,29
1 มิถุนายน 2562
66, 67, 68, 69, 60, 61 77, 78, 79, 70, 71, 72, 62, 63, 73, 61,46
16 พฤษภาคม 2562
66, 67, 68, 69, 60, 61, 77, 78, 79, 70, 71 72, 62 63, 73, 74, 76, 26,71
2 พฤษภาคม 2562
88, 89, 80, 81, 82, 83, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 85, 87, 95, 96, 98, 24,25
16 เมษายน 2562
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 40, 41, 42, 51, 52, 54, 33,23
 ความแม่นยำ 52.17 % ถูก 12 แถว จาก 23 แถว