ย้อนกลับ

1 มิถุนายน 2563

สูตร : พัน+ร้อย+6

77, 78, 79, 70, 71, 72, 88, 89, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 85, 87,

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ผลสลากงวดย้อนหลัง ออก
1 เมษายน 2563
33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 32, 40, 42, 95,22
16 มีนาคม 2563
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 07, 08, 46,77
1 มีนาคม 2563
11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 17, 20, 28, 38,98
16 กุมภาพันธ์ 2563
77, 78, 79, 70, 71, 72, 88, 89, 80, 81, 82, 83, 74, 84, 86, 03,94
1 กุมภาพันธ์ 2563
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 41, 42, 52, 27,06
17 มกราคม 2563
11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 10, 20, 29, 74,68
30 ธันวาคม 2562
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 43, 51, 54, 41,81
16 ธันวาคม 2562
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 43, 51, 54, 24,97
1 ธันวาคม 2562
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 53, 54, 62, 63, 22,81
16 พฤศจิกายน 2562
66, 67, 68, 69, 60, 61, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 62, 63, 73, 23,32
1 พฤศจิกายน 2562
33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 30, 39, 75,79
16 ตุลาคม 2562
88, 89, 80, 81, 82, 83, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 84, 85, 87, 97, 98, 64,15
1 ตุลาคม 2562
00, 01, 02, 04, 05, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 97 98, 03, 06, 07, 09, 97,59
16 กันยายน 2562
11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 17, 20, 28, 88,85
1 กันยายน 2562
55, 56, 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 53, 54, 62, 63, 87,20
16 สิงหาคม 2562
33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 30, 39, 76,89
1 สิงหาคม 2562
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 20, 29, 31, 32, 06,58
15 กรกฎาคม 2562
55, 56 57, 58, 59, 50, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 51, 54, 63, 65,88
1 กรกฎาคม 2562
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 07, 08, 47,86
16 มิถุนายน 2562
66, 67, 68, 69, 60, 61, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 62, 63, 74, 55,29
1 มิถุนายน 2562
33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46 47, 48, 49, 32, 39, 41, 42, 61,46
16 พฤษภาคม 2562
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 07, 26,71
2 พฤษภาคม 2562
00, 01, 02, 04, 05, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 07, 24,25
16 เมษายน 2562
22, 23 24, 25, 26, 27, 33 34, 35, 36, 37, 38, 29, 31, 33,23
 ความแม่นยำ 17.39 % ถูก 4 แถว จาก 23 แถว