เลขวิ่งล่าง สูตร 1

ย้อนกลับ

1 มิถุนายน 2567

5 - 6

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มิถุนายน 2567 ?? 5 6
16 พฤษภาคม 2567 60 3 4
2 พฤษภาคม 2567 17 7 8
16 เมษายน 2567 79 8 9
1 เมษายน 2567 90 8 9
16 มีนาคม 2567 78 7 8
1 มีนาคม 2567 79 0 1
16 กุมภาพันธ์ 2567 43 0 1
1 กุมภาพันธ์ 2567 09 4 5
17 มกราคม 2567 61 8 9
30 ธันวาคม 2566 89 2 3
16 ธันวาคม 2566 85 7 8
1 ธันวาคม 2566 91 6 7
16 พฤศจิกายน 2566 14 2 3
1 พฤศจิกายน 2566 63 9 0
16 ตุลาคม 2566 44 9 0
1 ตุลาคม 2566 66 7 8
16 กันยายน 2566 46 7 8
1 กันยายน 2566 91 8 9
16 สิงหาคม 2566 67 9 0
31 กรกฎาคม 2566 11 3 4
16 กรกฎาคม 2566 62 4 5
1 กรกฎาคม 2566 16 2 3
16 มิถุนายน 2566 30 0 1
 ระดับความแม่นยำ  13.04 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 30.43 % ถูก 7 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42