เลขวิ่งล่าง สูตร 1

ย้อนกลับ

1 พฤศจิกายน 2564

4 - 5

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 พฤศจิกายน 2564 ?? 4 5
16 ตุลาคม 2564 38 4 5
1 ตุลาคม 2564 83 8 9
16 กันยายน 2564 90 7 8
1 กันยายน 2564 79 8 9
16 สิงหาคม 2564 23 6 7
1 สิงหาคม 2564 69 6 7
16 กรกฎาคม 2564 70 2 3
1 กรกฎาคม 2564 29 3 4
16 มิถุนายน 2564 17 8 9
1 มิถุนายน 2564 45 6 7
16 พฤษภาคม 2564 14 2 3
2 พฤษภาคม 2564 18 8 9
16 เมษายน 2564 56 4 5
1 เมษายน 2564 05 1 2
16 มีนาคม 2564 19 3 4
1 มีนาคม 2564 73 3 4
16 กุมภาพันธ์ 2564 39 1 2
1 กุมภาพันธ์ 2564 97 5 6
17 มกราคม 2564 15 1 2
30 ธันวาคม 2563 19 6 7
16 ธันวาคม 2563 70 3 4
1 ธันวาคม 2563 84 7 8
16 พฤศจิกายน 2563 46 3 4
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42