เลขวิ่งล่าง สูตร 1

ย้อนกลับ

1 กรกฎาคม 2565

6 - 7

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 กรกฎาคม 2565 ?? 6 7
16 มิถุนายน 2565 92 7 8
1 มิถุนายน 2565 02 3 4
16 พฤษภาคม 2565 06 0 1
2 พฤษภาคม 2565 09 6 7
16 เมษายน 2565 58 0 1
1 เมษายน 2565 10 6 7
16 มีนาคม 2565 03 2 3
1 มีนาคม 2565 07 7 8
17 กุมภาพันธ์ 2565 57 2 3
1 กุมภาพันธ์ 2565 30 6 7
17 มกราคม 2565 92 6 7
30 ธันวาคม 2564 36 4 5
16 ธันวาคม 2564 83 5 6
1 ธันวาคม 2564 82 7 8
16 พฤศจิกายน 2564 57 3 4
1 พฤศจิกายน 2564 95 4 5
16 ตุลาคม 2564 38 4 5
1 ตุลาคม 2564 83 8 9
16 กันยายน 2564 90 7 8
1 กันยายน 2564 79 8 9
16 สิงหาคม 2564 23 6 7
1 สิงหาคม 2564 69 6 7
16 กรกฎาคม 2564 70 2 3
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42