เลขวิ่งล่าง สูตร 1

ย้อนกลับ

1 มีนาคม 2563

4 - 5

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ?? 4 5
16 กุมภาพันธ์ 2563 94 3 4
1 กุมภาพันธ์ 2563 06 7 8
17 มกราคม 2563 68 6 7
30 ธันวาคม 2562 81 1 2
16 ธันวาคม 2562 97 6 7
1 ธันวาคม 2562 81 0 1
16 พฤศจิกายน 2562 32 7 8
1 พฤศจิกายน 2562 79 5 6
16 ตุลาคม 2562 15 5 6
1 ตุลาคม 2562 59 2 3
16 กันยายน 2562 85 1 2
1 กันยายน 2562 20 8 9
16 สิงหาคม 2562 89 6 7
1 สิงหาคม 2562 58 9 0
15 กรกฎาคม 2562 88 1 2
1 กรกฎาคม 2562 86 2 3
16 มิถุนายน 2562 29 7 8
1 มิถุนายน 2562 46 5 6
16 พฤษภาคม 2562 71 6 7
2 พฤษภาคม 2562 25 8 9
16 เมษายน 2562 23 2 3
1 เมษายน 2562 52 1 2
16 มีนาคม 2562 64 0 1
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  30.43 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42