เลขวิ่งล่าง สูตร 1

ย้อนกลับ

16 ธันวาคม 2566

7 - 8

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 ธันวาคม 2566 ?? 7 8
1 ธันวาคม 2566 91 6 7
16 พฤศจิกายน 2566 14 2 3
1 พฤศจิกายน 2566 63 9 0
16 ตุลาคม 2566 44 9 0
1 ตุลาคม 2566 66 7 8
16 กันยายน 2566 46 7 8
1 กันยายน 2566 91 8 9
16 สิงหาคม 2566 67 9 0
31 กรกฎาคม 2566 11 3 4
16 กรกฎาคม 2566 62 4 5
1 กรกฎาคม 2566 16 2 3
16 มิถุนายน 2566 30 0 1
1 มิถุนายน 2566 09 9 0
16 พฤษภาคม 2566 99 0 1
2 พฤษภาคม 2566 65 5 6
16 เมษายน 2566 71 9 0
1 เมษายน 2566 99 3 4
16 มีนาคม 2566 73 9 0
1 มีนาคม 2566 55 7 8
16 กุมภาพันธ์ 2566 80 6 7
1 กุมภาพันธ์ 2566 92 6 7
17 มกราคม 2566 47 6 7
30 ธันวาคม 2565 58 6 7
 ระดับความแม่นยำ  13.04 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 21.74 % ถูก 5 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 16.67 % ถูก 7 จาก 42