สูตรสองตัวบน 1 มิติ

ย้อนกลับ

ให้คะแนนสูตรนี้

เลือก
เลือก
เลือก

1 กรกฎาคม 2567

โปรดเลือกสูตรการคำนวณจากด้านบน

? และ ?

สูตรสองตัวบน 1 มิติ ย้อนหลัง

ประจำงวด บน ล่าง เลขงวดถัดไป
16 มิถุนายน 2567 04 31  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 มิถุนายน 2567 93 42  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 พฤษภาคม 2567 90 60  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 พฤษภาคม 2567 16 17  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 เมษายน 2567 98 79  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2567 81 90  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2567 26 78  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 มีนาคม 2567 03 79  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กุมภาพันธ์ 2567 95 43  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กุมภาพันธ์ 2567 63 09  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มกราคม 2567 79 61  ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 ธันวาคม 2566 44 89  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 ธันวาคม 2566 57 85  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 ธันวาคม 2566 97 91  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 พฤศจิกายน 2566 90 14  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 พฤศจิกายน 2566 51 63  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 ตุลาคม 2566 46 44  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 ตุลาคม 2566 02 66  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กันยายน 2566 12 46  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กันยายน 2566 78 91  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 สิงหาคม 2566 82 67  ยังไม่ได้เลือกสูตร
31 กรกฎาคม 2566 53 11  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กรกฎาคม 2566 30 62  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กรกฎาคม 2566 05 16  ยังไม่ได้เลือกสูตร
 ระดับความแม่นยำ  0.00 %
 สะสมระดับ 1 คิดเป็น % ถูก แถว จาก 23 แถว
 สะสมระดับ 2 คิดเป็น % ถูก 0 ตัว จาก 72 ตัว