สูตรสองตัวบน 1 มิติ

ย้อนกลับ

ให้คะแนนสูตรนี้

เลือก
เลือก
เลือก

16 ธันวาคม 2564

โปรดเลือกสูตรการคำนวณจากด้านบน

? และ ?

สูตรสองตัวบน 1 มิติ ย้อนหลัง

ประจำงวด บน ล่าง เลขงวดถัดไป
1 ธันวาคม 2564 58 82  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 พฤศจิกายน 2564 61 57  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 พฤศจิกายน 2564 37 95  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 ตุลาคม 2564 72 38  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 ตุลาคม 2564 71 83  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กันยายน 2564 35 90  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กันยายน 2564 75 79  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 สิงหาคม 2564 50 23  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 สิงหาคม 2564 61 69  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กรกฎาคม 2564 25 70  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กรกฎาคม 2564 17 29  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มิถุนายน 2564 61 17  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 มิถุนายน 2564 72 45  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 พฤษภาคม 2564 79 14  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 พฤษภาคม 2564 72 18  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 เมษายน 2564 87 56  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2564 70 05  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2564 22 19  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 มีนาคม 2564 38 73  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กุมภาพันธ์ 2564 03 39  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กุมภาพันธ์ 2564 07 97  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มกราคม 2564 95 15  ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 ธันวาคม 2563 28 19  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 ธันวาคม 2563 03 70  ยังไม่ได้เลือกสูตร
 ระดับความแม่นยำ  0.00 %
 สะสมระดับ 1 คิดเป็น % ถูก แถว จาก 23 แถว
 สะสมระดับ 2 คิดเป็น % ถูก 0 ตัว จาก 72 ตัว