เลขวิ่งบน สูตร 8

ย้อนกลับ

1 มิถุนายน 2567

9 - 0

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มิถุนายน 2567 ??? 9 0
16 พฤษภาคม 2567 690 2 1
2 พฤษภาคม 2567 116 4 5
16 เมษายน 2567 598 6 7
1 เมษายน 2567 481 7 6
16 มีนาคม 2567 626 5 4
1 มีนาคม 2567 603 2 3
16 กุมภาพันธ์ 2567 395 0 1
1 กุมภาพันธ์ 2567 063 0 1
17 มกราคม 2567 979 1 2
30 ธันวาคม 2566 544 1 2
16 ธันวาคม 2566 757 2 1
1 ธันวาคม 2566 097 7 8
16 พฤศจิกายน 2566 990 4 5
1 พฤศจิกายน 2566 951 1 0
16 ตุลาคม 2566 446 6 5
1 ตุลาคม 2566 202 1 2
16 กันยายน 2566 812 4 5
1 กันยายน 2566 478 2 3
16 สิงหาคม 2566 782 3 2
31 กรกฎาคม 2566 453 4 3
16 กรกฎาคม 2566 530 2 1
1 กรกฎาคม 2566 605 3 4
16 มิถุนายน 2566 872 1 2
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   สิบ+ร้อย-หมื่น-6