เลขวิ่งบน สูตร 8

ย้อนกลับ

1 กรกฎาคม 2565

4 - 3

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 กรกฎาคม 2565 ??? 4 3
16 มิถุนายน 2565 807 3 4
1 มิถุนายน 2565 196 0 9
16 พฤษภาคม 2565 012 1 0
2 พฤษภาคม 2565 642 5 4
16 เมษายน 2565 919 6 5
1 เมษายน 2565 618 5 6
16 มีนาคม 2565 867 3 2
1 มีนาคม 2565 905 1 0
17 กุมภาพันธ์ 2565 597 7 6
1 กุมภาพันธ์ 2565 308 8 7
17 มกราคม 2565 159 1 0
30 ธันวาคม 2564 068 4 3
16 ธันวาคม 2564 235 6 5
1 ธันวาคม 2564 258 4 5
16 พฤศจิกายน 2564 761 7 6
1 พฤศจิกายน 2564 037 4 3
16 ตุลาคม 2564 372 5 4
1 ตุลาคม 2564 171 1 0
16 กันยายน 2564 935 4 5
1 กันยายน 2564 475 2 3
16 สิงหาคม 2564 750 1 2
1 สิงหาคม 2564 261 2 1
16 กรกฎาคม 2564 725 1 0
 ระดับความแม่นยำ  30.43 %  47.83 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 65.22 % ถูก 15 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 42.86 % ถูก 18 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   สิบ+ร้อย-หมื่น-6