เลขวิ่งบน สูตร 8

ย้อนกลับ

1 พฤศจิกายน 2564

4 - 3

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 พฤศจิกายน 2564 ??? 4 3
16 ตุลาคม 2564 372 5 4
1 ตุลาคม 2564 171 1 0
16 กันยายน 2564 935 4 5
1 กันยายน 2564 475 2 3
16 สิงหาคม 2564 750 1 2
1 สิงหาคม 2564 261 2 1
16 กรกฎาคม 2564 725 1 0
1 กรกฎาคม 2564 517 1 0
16 มิถุนายน 2564 861 1 2
1 มิถุนายน 2564 972 2 1
16 พฤษภาคม 2564 579 3 4
2 พฤษภาคม 2564 272 9 0
16 เมษายน 2564 787 4 3
1 เมษายน 2564 270 9 8
16 มีนาคม 2564 422 1 0
1 มีนาคม 2564 538 2 1
16 กุมภาพันธ์ 2564 603 4 3
1 กุมภาพันธ์ 2564 307 2 1
17 มกราคม 2564 395 2 3
30 ธันวาคม 2563 628 3 2
16 ธันวาคม 2563 303 2 3
1 ธันวาคม 2563 994 1 0
16 พฤศจิกายน 2563 661 2 1
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  30.43 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   สิบ+ร้อย-หมื่น-6