เลขวิ่งบน สูตร 8

ย้อนกลับ

16 ธันวาคม 2566

2 - 1

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 ธันวาคม 2566 ??? 2 1
1 ธันวาคม 2566 097 7 8
16 พฤศจิกายน 2566 990 4 5
1 พฤศจิกายน 2566 951 1 0
16 ตุลาคม 2566 446 6 5
1 ตุลาคม 2566 202 1 2
16 กันยายน 2566 812 4 5
1 กันยายน 2566 478 2 3
16 สิงหาคม 2566 782 3 2
31 กรกฎาคม 2566 453 4 3
16 กรกฎาคม 2566 530 2 1
1 กรกฎาคม 2566 605 3 4
16 มิถุนายน 2566 872 1 2
1 มิถุนายน 2566 272 0 1
16 พฤษภาคม 2566 903 9 8
2 พฤษภาคม 2566 019 5 4
16 เมษายน 2566 906 5 4
1 เมษายน 2566 907 7 8
16 มีนาคม 2566 873 4 5
1 มีนาคม 2566 652 0 9
16 กุมภาพันธ์ 2566 417 0 9
1 กุมภาพันธ์ 2566 411 1 0
17 มกราคม 2566 519 1 0
30 ธันวาคม 2565 196 1 0
 ระดับความแม่นยำ  39.13 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   สิบ+ร้อย-หมื่น-6