เลขวิ่งบน สูตร 7

ย้อนกลับ

16 กรกฎาคม 2567

9 - 0

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 กรกฎาคม 2567 ??? 9 0
1 กรกฎาคม 2567 503 9 0
16 มิถุนายน 2567 504 9 0
1 มิถุนายน 2567 593 1 2
16 พฤษภาคม 2567 690 1 2
2 พฤษภาคม 2567 116 9 0
16 เมษายน 2567 598 7 8
1 เมษายน 2567 481 1 2
16 มีนาคม 2567 626 1 2
1 มีนาคม 2567 603 5 6
16 กุมภาพันธ์ 2567 395 9 0
1 กุมภาพันธ์ 2567 063 7 8
17 มกราคม 2567 979 9 0
30 ธันวาคม 2566 544 3 4
16 ธันวาคม 2566 757 9 0
1 ธันวาคม 2566 097 7 8
16 พฤศจิกายน 2566 990 7 8
1 พฤศจิกายน 2566 951 7 8
16 ตุลาคม 2566 446 3 4
1 ตุลาคม 2566 202 5 6
16 กันยายน 2566 812 7 8
1 กันยายน 2566 478 3 4
16 สิงหาคม 2566 782 7 8
31 กรกฎาคม 2566 453 9 0
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  43.48 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 60.87 % ถูก 14 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 35.71 % ถูก 15 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   ร้อย+ร้อย++9