เลขวิ่งบน สูตร 7

ย้อนกลับ

1 กรกฎาคม 2565

5 - 6

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 กรกฎาคม 2565 ??? 5 6
16 มิถุนายน 2565 807 1 2
1 มิถุนายน 2565 196 9 0
16 พฤษภาคม 2565 012 1 2
2 พฤษภาคม 2565 642 7 8
16 เมษายน 2565 919 1 2
1 เมษายน 2565 618 5 6
16 มีนาคม 2565 867 7 8
1 มีนาคม 2565 905 9 0
17 กุมภาพันธ์ 2565 597 5 6
1 กุมภาพันธ์ 2565 308 1 2
17 มกราคม 2565 159 9 0
30 ธันวาคม 2564 068 3 4
16 ธันวาคม 2564 235 3 4
1 ธันวาคม 2564 258 3 4
16 พฤศจิกายน 2564 761 9 0
1 พฤศจิกายน 2564 037 5 6
16 ตุลาคม 2564 372 1 2
1 ตุลาคม 2564 171 7 8
16 กันยายน 2564 935 7 8
1 กันยายน 2564 475 3 4
16 สิงหาคม 2564 750 3 4
1 สิงหาคม 2564 261 3 4
16 กรกฎาคม 2564 725 9 0
 ระดับความแม่นยำ  39.13 %  26.09 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 35.71 % ถูก 15 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   ร้อย+ร้อย++9