เลขวิ่งบน สูตร 7

ย้อนกลับ

1 มีนาคม 2563

7 - 8

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ??? 7 8
16 กุมภาพันธ์ 2563 403 3 4
1 กุมภาพันธ์ 2563 227 3 4
17 มกราคม 2563 774 9 0
30 ธันวาคม 2562 541 7 8
16 ธันวาคม 2562 924 9 0
1 ธันวาคม 2562 522 3 4
16 พฤศจิกายน 2562 223 5 6
1 พฤศจิกายน 2562 375 9 0
16 ตุลาคม 2562 564 1 2
1 ตุลาคม 2562 197 5 6
16 กันยายน 2562 388 3 4
1 กันยายน 2562 787 7 8
16 สิงหาคม 2562 476 9 0
1 สิงหาคม 2562 006 3 4
15 กรกฎาคม 2562 765 1 2
1 กรกฎาคม 2562 647 9 0
16 มิถุนายน 2562 055 7 8
1 มิถุนายน 2562 461 9 0
16 พฤษภาคม 2562 526 5 6
2 พฤษภาคม 2562 324 5 6
16 เมษายน 2562 331 3 4
1 เมษายน 2562 767 1 2
16 มีนาคม 2562 628 1 2
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 30.43 % ถูก 7 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   ร้อย+ร้อย++9