เลขวิ่งบน สูตร 7

ย้อนกลับ

1 พฤศจิกายน 2564

5 - 6

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 พฤศจิกายน 2564 ??? 5 6
16 ตุลาคม 2564 372 1 2
1 ตุลาคม 2564 171 7 8
16 กันยายน 2564 935 7 8
1 กันยายน 2564 475 3 4
16 สิงหาคม 2564 750 3 4
1 สิงหาคม 2564 261 3 4
16 กรกฎาคม 2564 725 9 0
1 กรกฎาคม 2564 517 5 6
16 มิถุนายน 2564 861 7 8
1 มิถุนายน 2564 972 9 0
16 พฤษภาคม 2564 579 3 4
2 พฤษภาคม 2564 272 3 4
16 เมษายน 2564 787 3 4
1 เมษายน 2564 270 7 8
16 มีนาคม 2564 422 9 0
1 มีนาคม 2564 538 1 2
16 กุมภาพันธ์ 2564 603 5 6
1 กุมภาพันธ์ 2564 307 5 6
17 มกราคม 2564 395 1 2
30 ธันวาคม 2563 628 5 6
16 ธันวาคม 2563 303 7 8
1 ธันวาคม 2563 994 1 2
16 พฤศจิกายน 2563 661 7 8
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   ร้อย+ร้อย++9