เลขวิ่งบน สูตร 7

ย้อนกลับ

16 ธันวาคม 2566

9 - 0

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 ธันวาคม 2566 ??? 9 0
1 ธันวาคม 2566 097 7 8
16 พฤศจิกายน 2566 990 7 8
1 พฤศจิกายน 2566 951 7 8
16 ตุลาคม 2566 446 3 4
1 ตุลาคม 2566 202 5 6
16 กันยายน 2566 812 7 8
1 กันยายน 2566 478 3 4
16 สิงหาคม 2566 782 7 8
31 กรกฎาคม 2566 453 9 0
16 กรกฎาคม 2566 530 1 2
1 กรกฎาคม 2566 605 5 6
16 มิถุนายน 2566 872 3 4
1 มิถุนายน 2566 272 7 8
16 พฤษภาคม 2566 903 9 0
2 พฤษภาคม 2566 019 7 8
16 เมษายน 2566 906 7 8
1 เมษายน 2566 907 5 6
16 มีนาคม 2566 873 1 2
1 มีนาคม 2566 652 7 8
16 กุมภาพันธ์ 2566 417 7 8
1 กุมภาพันธ์ 2566 411 9 0
17 มกราคม 2566 519 1 2
30 ธันวาคม 2565 196 9 0
 ระดับความแม่นยำ  34.78 %  26.09 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 33.33 % ถูก 14 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   ร้อย+ร้อย++9