เลขวิ่งบน สูตร 6

ย้อนกลับ

16 ธันวาคม 2566

3 - 4

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 ธันวาคม 2566 ??? 3 4
1 ธันวาคม 2566 097 3 4
16 พฤศจิกายน 2566 990 1 0
1 พฤศจิกายน 2566 951 2 1
16 ตุลาคม 2566 446 6 5
1 ตุลาคม 2566 202 5 4
16 กันยายน 2566 812 1 2
1 กันยายน 2566 478 2 3
16 สิงหาคม 2566 782 1 0
31 กรกฎาคม 2566 453 3 2
16 กรกฎาคม 2566 530 6 5
1 กรกฎาคม 2566 605 1 2
16 มิถุนายน 2566 872 1 2
1 มิถุนายน 2566 272 6 5
16 พฤษภาคม 2566 903 5 4
2 พฤษภาคม 2566 019 6 5
16 เมษายน 2566 906 6 5
1 เมษายน 2566 907 1 2
16 มีนาคม 2566 873 1 0
1 มีนาคม 2566 652 5 4
16 กุมภาพันธ์ 2566 417 5 4
1 กุมภาพันธ์ 2566 411 5 4
17 มกราคม 2566 519 3 4
30 ธันวาคม 2565 196 3 4
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  30.43 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   ++สิบ-6