เลขวิ่งบน สูตร 6

ย้อนกลับ

1 กรกฎาคม 2565

6 - 5

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 กรกฎาคม 2565 ??? 6 5
16 มิถุนายน 2565 807 3 4
1 มิถุนายน 2565 196 5 4
16 พฤษภาคม 2565 012 2 1
2 พฤษภาคม 2565 642 5 4
16 เมษายน 2565 919 5 4
1 เมษายน 2565 618 0 1
16 มีนาคม 2565 867 6 5
1 มีนาคม 2565 905 3 4
17 กุมภาพันธ์ 2565 597 6 5
1 กุมภาพันธ์ 2565 308 1 0
17 มกราคม 2565 159 0 1
30 ธันวาคม 2564 068 3 2
16 ธันวาคม 2564 235 1 0
1 ธันวาคม 2564 258 0 1
16 พฤศจิกายน 2564 761 3 2
1 พฤศจิกายน 2564 037 1 2
16 ตุลาคม 2564 372 1 2
1 ตุลาคม 2564 171 3 2
16 กันยายน 2564 935 1 2
1 กันยายน 2564 475 1 0
16 สิงหาคม 2564 750 0 1
1 สิงหาคม 2564 261 4 3
16 กรกฎาคม 2564 725 5 4
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  30.43 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   ++สิบ-6