เลขวิ่งบน สูตร 6

ย้อนกลับ

1 มิถุนายน 2567

3 - 4

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มิถุนายน 2567 ??? 3 4
16 พฤษภาคม 2567 690 5 4
2 พฤษภาคม 2567 116 3 4
16 เมษายน 2567 598 2 3
1 เมษายน 2567 481 4 3
16 มีนาคม 2567 626 6 5
1 มีนาคม 2567 603 3 4
16 กุมภาพันธ์ 2567 395 0 1
1 กุมภาพันธ์ 2567 063 1 2
17 มกราคม 2567 979 2 1
30 ธันวาคม 2566 544 1 0
16 ธันวาคม 2566 757 3 4
1 ธันวาคม 2566 097 3 4
16 พฤศจิกายน 2566 990 1 0
1 พฤศจิกายน 2566 951 2 1
16 ตุลาคม 2566 446 6 5
1 ตุลาคม 2566 202 5 4
16 กันยายน 2566 812 1 2
1 กันยายน 2566 478 2 3
16 สิงหาคม 2566 782 1 0
31 กรกฎาคม 2566 453 3 2
16 กรกฎาคม 2566 530 6 5
1 กรกฎาคม 2566 605 1 2
16 มิถุนายน 2566 872 1 2
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   ++สิบ-6