เลขวิ่งบน สูตร 6

ย้อนกลับ

1 มีนาคม 2563

6 - 5

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ??? 6 5
16 กุมภาพันธ์ 2563 403 4 3
1 กุมภาพันธ์ 2563 227 1 2
17 มกราคม 2563 774 2 1
30 ธันวาคม 2562 541 4 3
16 ธันวาคม 2562 924 4 3
1 ธันวาคม 2562 522 4 3
16 พฤศจิกายน 2562 223 1 2
1 พฤศจิกายน 2562 375 0 1
16 ตุลาคม 2562 564 3 4
1 ตุลาคม 2562 197 2 3
16 กันยายน 2562 388 2 3
1 กันยายน 2562 787 1 2
16 สิงหาคม 2562 476 6 5
1 สิงหาคม 2562 006 0 1
15 กรกฎาคม 2562 765 2 1
1 กรกฎาคม 2562 647 1 0
16 มิถุนายน 2562 055 0 1
1 มิถุนายน 2562 461 4 3
16 พฤษภาคม 2562 526 4 3
2 พฤษภาคม 2562 324 3 2
16 เมษายน 2562 331 0 1
1 เมษายน 2562 767 4 3
16 มีนาคม 2562 628 1 0
 ระดับความแม่นยำ  34.78 %  30.43 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 56.52 % ถูก 13 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 35.71 % ถูก 15 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   ++สิบ-6