เลขวิ่งบน สูตร 6

ย้อนกลับ

1 พฤศจิกายน 2564

1 - 2

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 พฤศจิกายน 2564 ??? 1 2
16 ตุลาคม 2564 372 1 2
1 ตุลาคม 2564 171 3 2
16 กันยายน 2564 935 1 2
1 กันยายน 2564 475 1 0
16 สิงหาคม 2564 750 0 1
1 สิงหาคม 2564 261 4 3
16 กรกฎาคม 2564 725 5 4
1 กรกฎาคม 2564 517 0 1
16 มิถุนายน 2564 861 1 2
1 มิถุนายน 2564 972 1 2
16 พฤษภาคม 2564 579 1 2
2 พฤษภาคม 2564 272 2 3
16 เมษายน 2564 787 1 2
1 เมษายน 2564 270 4 3
16 มีนาคม 2564 422 3 2
1 มีนาคม 2564 538 6 5
16 กุมภาพันธ์ 2564 603 6 5
1 กุมภาพันธ์ 2564 307 3 4
17 มกราคม 2564 395 4 3
30 ธันวาคม 2563 628 6 5
16 ธันวาคม 2563 303 3 4
1 ธันวาคม 2563 994 0 1
16 พฤศจิกายน 2563 661 6 5
 ระดับความแม่นยำ  39.13 %  26.09 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 65.22 % ถูก 15 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 35.71 % ถูก 15 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   ++สิบ-6