เลขวิ่งบน สูตร 5

ย้อนกลับ

16 ธันวาคม 2566

3 - 4

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 ธันวาคม 2566 ??? 3 4
1 ธันวาคม 2566 097 6 7
16 พฤศจิกายน 2566 990 6 7
1 พฤศจิกายน 2566 951 2 3
16 ตุลาคม 2566 446 0 9
1 ตุลาคม 2566 202 4 5
16 กันยายน 2566 812 1 2
1 กันยายน 2566 478 9 0
16 สิงหาคม 2566 782 4 5
31 กรกฎาคม 2566 453 6 5
16 กรกฎาคม 2566 530 1 0
1 กรกฎาคม 2566 605 6 7
16 มิถุนายน 2566 872 1 0
1 มิถุนายน 2566 272 2 3
16 พฤษภาคม 2566 903 7 6
2 พฤษภาคม 2566 019 0 1
16 เมษายน 2566 906 3 2
1 เมษายน 2566 907 5 6
16 มีนาคม 2566 873 1 0
1 มีนาคม 2566 652 0 1
16 กุมภาพันธ์ 2566 417 7 6
1 กุมภาพันธ์ 2566 411 1 0
17 มกราคม 2566 519 2 1
30 ธันวาคม 2565 196 1 0
 ระดับความแม่นยำ  30.43 %  26.09 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   ร้อย-พัน+สิบ-5