เลขวิ่งบน สูตร 5

ย้อนกลับ

1 พฤศจิกายน 2564

1 - 0

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 พฤศจิกายน 2564 ??? 1 0
16 ตุลาคม 2564 372 5 4
1 ตุลาคม 2564 171 7 8
16 กันยายน 2564 935 2 3
1 กันยายน 2564 475 1 2
16 สิงหาคม 2564 750 3 4
1 สิงหาคม 2564 261 2 1
16 กรกฎาคม 2564 725 2 1
1 กรกฎาคม 2564 517 8 9
16 มิถุนายน 2564 861 9 0
1 มิถุนายน 2564 972 3 4
16 พฤษภาคม 2564 579 3 4
2 พฤษภาคม 2564 272 0 1
16 เมษายน 2564 787 2 3
1 เมษายน 2564 270 1 2
16 มีนาคม 2564 422 2 1
1 มีนาคม 2564 538 3 2
16 กุมภาพันธ์ 2564 603 4 3
1 กุมภาพันธ์ 2564 307 3 4
17 มกราคม 2564 395 0 1
30 ธันวาคม 2563 628 3 2
16 ธันวาคม 2563 303 3 4
1 ธันวาคม 2563 994 5 6
16 พฤศจิกายน 2563 661 7 6
 ระดับความแม่นยำ  30.43 %  26.09 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   ร้อย-พัน+สิบ-5