เลขวิ่งบน สูตร 4

ย้อนกลับ

1 มีนาคม 2563

4 - 3

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ??? 4 3
16 กุมภาพันธ์ 2563 403 2 1
1 กุมภาพันธ์ 2563 227 5 4
17 มกราคม 2563 774 8 7
30 ธันวาคม 2562 541 9 8
16 ธันวาคม 2562 924 8 7
1 ธันวาคม 2562 522 3 2
16 พฤศจิกายน 2562 223 1 0
1 พฤศจิกายน 2562 375 0 9
16 ตุลาคม 2562 564 8 7
1 ตุลาคม 2562 197 1 0
16 กันยายน 2562 388 6 5
1 กันยายน 2562 787 4 3
16 สิงหาคม 2562 476 1 0
1 สิงหาคม 2562 006 6 5
15 กรกฎาคม 2562 765 0 9
1 กรกฎาคม 2562 647 7 6
16 มิถุนายน 2562 055 0 9
1 มิถุนายน 2562 461 7 6
16 พฤษภาคม 2562 526 4 3
2 พฤษภาคม 2562 324 7 6
16 เมษายน 2562 331 0 9
1 เมษายน 2562 767 1 0
16 มีนาคม 2562 628 0 9
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 30.43 % ถูก 7 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   แสน-สิบ-หน่วย-8