เลขวิ่งบน สูตร 4

ย้อนกลับ

1 มิถุนายน 2567

5 - 4

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มิถุนายน 2567 ??? 5 4
16 พฤษภาคม 2567 690 6 5
2 พฤษภาคม 2567 116 6 5
16 เมษายน 2567 598 9 8
1 เมษายน 2567 481 7 6
16 มีนาคม 2567 626 9 8
1 มีนาคม 2567 603 3 2
16 กุมภาพันธ์ 2567 395 1 0
1 กุมภาพันธ์ 2567 063 3 2
17 มกราคม 2567 979 0 9
30 ธันวาคม 2566 544 7 6
16 ธันวาคม 2566 757 2 1
1 ธันวาคม 2566 097 2 1
16 พฤศจิกายน 2566 990 7 6
1 พฤศจิกายน 2566 951 9 8
16 ตุลาคม 2566 446 3 2
1 ตุลาคม 2566 202 8 7
16 กันยายน 2566 812 4 3
1 กันยายน 2566 478 4 3
16 สิงหาคม 2566 782 4 3
31 กรกฎาคม 2566 453 0 9
16 กรกฎาคม 2566 530 4 3
1 กรกฎาคม 2566 605 5 4
16 มิถุนายน 2566 872 6 5
 ระดับความแม่นยำ  34.78 %  13.04 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   แสน-สิบ-หน่วย-8