เลขวิ่งบน สูตร 4

ย้อนกลับ

16 ธันวาคม 2566

2 - 1

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 ธันวาคม 2566 ??? 2 1
1 ธันวาคม 2566 097 2 1
16 พฤศจิกายน 2566 990 7 6
1 พฤศจิกายน 2566 951 9 8
16 ตุลาคม 2566 446 3 2
1 ตุลาคม 2566 202 8 7
16 กันยายน 2566 812 4 3
1 กันยายน 2566 478 4 3
16 สิงหาคม 2566 782 4 3
31 กรกฎาคม 2566 453 0 9
16 กรกฎาคม 2566 530 4 3
1 กรกฎาคม 2566 605 5 4
16 มิถุนายน 2566 872 6 5
1 มิถุนายน 2566 272 0 9
16 พฤษภาคม 2566 903 0 9
2 พฤษภาคม 2566 019 5 4
16 เมษายน 2566 906 5 4
1 เมษายน 2566 907 8 7
16 มีนาคม 2566 873 1 0
1 มีนาคม 2566 652 1 0
16 กุมภาพันธ์ 2566 417 8 7
1 กุมภาพันธ์ 2566 411 0 9
17 มกราคม 2566 519 2 1
30 ธันวาคม 2565 196 2 1
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  26.09 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 23.81 % ถูก 10 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   แสน-สิบ-หน่วย-8