เลขวิ่งบน สูตร 4

ย้อนกลับ

1 พฤศจิกายน 2564

4 - 3

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 พฤศจิกายน 2564 ??? 4 3
16 ตุลาคม 2564 372 1 0
1 ตุลาคม 2564 171 6 5
16 กันยายน 2564 935 9 8
1 กันยายน 2564 475 3 2
16 สิงหาคม 2564 750 6 5
1 สิงหาคม 2564 261 0 9
16 กรกฎาคม 2564 725 9 8
1 กรกฎาคม 2564 517 9 8
16 มิถุนายน 2564 861 5 4
1 มิถุนายน 2564 972 8 7
16 พฤษภาคม 2564 579 2 1
2 พฤษภาคม 2564 272 2 1
16 เมษายน 2564 787 1 0
1 เมษายน 2564 270 4 3
16 มีนาคม 2564 422 1 0
1 มีนาคม 2564 538 7 6
16 กุมภาพันธ์ 2564 603 6 5
1 กุมภาพันธ์ 2564 307 9 8
17 มกราคม 2564 395 0 9
30 ธันวาคม 2563 628 9 8
16 ธันวาคม 2563 303 0 9
1 ธันวาคม 2563 994 6 5
16 พฤศจิกายน 2563 661 7 6
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 39.13 % ถูก 9 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   แสน-สิบ-หน่วย-8