เลขวิ่งบน สูตร 4

ย้อนกลับ

1 กรกฎาคม 2565

2 - 1

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 กรกฎาคม 2565 ??? 2 1
16 มิถุนายน 2565 807 0 9
1 มิถุนายน 2565 196 0 9
16 พฤษภาคม 2565 012 8 7
2 พฤษภาคม 2565 642 5 4
16 เมษายน 2565 919 8 7
1 เมษายน 2565 618 4 3
16 มีนาคม 2565 867 3 2
1 มีนาคม 2565 905 4 3
17 กุมภาพันธ์ 2565 597 7 6
1 กุมภาพันธ์ 2565 308 4 3
17 มกราคม 2565 159 4 3
30 ธันวาคม 2564 068 0 9
16 ธันวาคม 2564 235 1 0
1 ธันวาคม 2564 258 5 4
16 พฤศจิกายน 2564 761 8 7
1 พฤศจิกายน 2564 037 4 3
16 ตุลาคม 2564 372 1 0
1 ตุลาคม 2564 171 6 5
16 กันยายน 2564 935 9 8
1 กันยายน 2564 475 3 2
16 สิงหาคม 2564 750 6 5
1 สิงหาคม 2564 261 0 9
16 กรกฎาคม 2564 725 9 8
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  26.09 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   แสน-สิบ-หน่วย-8