เลขวิ่งบน สูตร 3

ย้อนกลับ

1 พฤศจิกายน 2564

7 - 8

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 พฤศจิกายน 2564 ??? 7 8
16 ตุลาคม 2564 372 3 4
1 ตุลาคม 2564 171 1 2
16 กันยายน 2564 935 5 6
1 กันยายน 2564 475 9 0
16 สิงหาคม 2564 750 9 0
1 สิงหาคม 2564 261 1 2
16 กรกฎาคม 2564 725 6 7
1 กรกฎาคม 2564 517 4 5
16 มิถุนายน 2564 861 3 4
1 มิถุนายน 2564 972 9 0
16 พฤษภาคม 2564 579 6 7
2 พฤษภาคม 2564 272 7 8
16 เมษายน 2564 787 9 0
1 เมษายน 2564 270 5 6
16 มีนาคม 2564 422 8 9
1 มีนาคม 2564 538 7 8
16 กุมภาพันธ์ 2564 603 7 8
1 กุมภาพันธ์ 2564 307 9 0
17 มกราคม 2564 395 4 5
30 ธันวาคม 2563 628 6 7
16 ธันวาคม 2563 303 7 8
1 ธันวาคม 2563 994 9 0
16 พฤศจิกายน 2563 661 1 2
 ระดับความแม่นยำ  39.13 %  34.78 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 69.57 % ถูก 16 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 40.48 % ถูก 17 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   หมื่น+หมื่น-พัน+7