เลขวิ่งบน สูตร 3

ย้อนกลับ

16 ธันวาคม 2566

6 - 7

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 ธันวาคม 2566 ??? 6 7
1 ธันวาคม 2566 097 0 1
16 พฤศจิกายน 2566 990 2 3
1 พฤศจิกายน 2566 951 2 3
16 ตุลาคม 2566 446 4 5
1 ตุลาคม 2566 202 1 2
16 กันยายน 2566 812 4 5
1 กันยายน 2566 478 0 1
16 สิงหาคม 2566 782 9 0
31 กรกฎาคม 2566 453 0 1
16 กรกฎาคม 2566 530 9 0
1 กรกฎาคม 2566 605 5 6
16 มิถุนายน 2566 872 6 7
1 มิถุนายน 2566 272 1 2
16 พฤษภาคม 2566 903 2 3
2 พฤษภาคม 2566 019 9 0
16 เมษายน 2566 906 6 7
1 เมษายน 2566 907 6 7
16 มีนาคม 2566 873 2 3
1 มีนาคม 2566 652 5 6
16 กุมภาพันธ์ 2566 417 8 9
1 กุมภาพันธ์ 2566 411 7 8
17 มกราคม 2566 519 0 1
30 ธันวาคม 2565 196 0 1
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  52.17 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 65.22 % ถูก 15 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 42.86 % ถูก 18 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   หมื่น+หมื่น-พัน+7