เลขวิ่งบน สูตร 3

ย้อนกลับ

1 กรกฎาคม 2565

8 - 9

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 กรกฎาคม 2565 ??? 8 9
16 มิถุนายน 2565 807 0 1
1 มิถุนายน 2565 196 2 3
16 พฤษภาคม 2565 012 9 0
2 พฤษภาคม 2565 642 0 1
16 เมษายน 2565 919 1 2
1 เมษายน 2565 618 6 7
16 มีนาคม 2565 867 8 9
1 มีนาคม 2565 905 7 8
17 กุมภาพันธ์ 2565 597 1 2
1 กุมภาพันธ์ 2565 308 3 4
17 มกราคม 2565 159 0 1
30 ธันวาคม 2564 068 4 5
16 ธันวาคม 2564 235 4 5
1 ธันวาคม 2564 258 1 2
16 พฤศจิกายน 2564 761 0 1
1 พฤศจิกายน 2564 037 7 8
16 ตุลาคม 2564 372 3 4
1 ตุลาคม 2564 171 1 2
16 กันยายน 2564 935 5 6
1 กันยายน 2564 475 9 0
16 สิงหาคม 2564 750 9 0
1 สิงหาคม 2564 261 1 2
16 กรกฎาคม 2564 725 6 7
 ระดับความแม่นยำ  43.48 %  34.78 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 73.91 % ถูก 17 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 42.86 % ถูก 18 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   หมื่น+หมื่น-พัน+7