เลขวิ่งบน สูตร 3

ย้อนกลับ

1 มิถุนายน 2567

2 - 3

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มิถุนายน 2567 ??? 2 3
16 พฤษภาคม 2567 690 3 4
2 พฤษภาคม 2567 116 2 3
16 เมษายน 2567 598 4 5
1 เมษายน 2567 481 8 9
16 มีนาคม 2567 626 4 5
1 มีนาคม 2567 603 4 5
16 กุมภาพันธ์ 2567 395 0 1
1 กุมภาพันธ์ 2567 063 2 3
17 มกราคม 2567 979 6 7
30 ธันวาคม 2566 544 1 2
16 ธันวาคม 2566 757 6 7
1 ธันวาคม 2566 097 0 1
16 พฤศจิกายน 2566 990 2 3
1 พฤศจิกายน 2566 951 2 3
16 ตุลาคม 2566 446 4 5
1 ตุลาคม 2566 202 1 2
16 กันยายน 2566 812 4 5
1 กันยายน 2566 478 0 1
16 สิงหาคม 2566 782 9 0
31 กรกฎาคม 2566 453 0 1
16 กรกฎาคม 2566 530 9 0
1 กรกฎาคม 2566 605 5 6
16 มิถุนายน 2566 872 6 7
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  34.78 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   หมื่น+หมื่น-พัน+7