เลขวิ่งบน สูตร 2

ย้อนกลับ

1 กรกฎาคม 2567

8 - 7

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 กรกฎาคม 2567 ??? 8 7
16 มิถุนายน 2567 504 9 0
1 มิถุนายน 2567 593 5 6
16 พฤษภาคม 2567 690 3 2
2 พฤษภาคม 2567 116 6 7
16 เมษายน 2567 598 4 5
1 เมษายน 2567 481 4 3
16 มีนาคม 2567 626 2 1
1 มีนาคม 2567 603 6 7
16 กุมภาพันธ์ 2567 395 6 5
1 กุมภาพันธ์ 2567 063 6 7
17 มกราคม 2567 979 1 0
30 ธันวาคม 2566 544 1 2
16 ธันวาคม 2566 757 3 4
1 ธันวาคม 2566 097 6 7
16 พฤศจิกายน 2566 990 6 7
1 พฤศจิกายน 2566 951 2 3
16 ตุลาคม 2566 446 0 9
1 ตุลาคม 2566 202 4 5
16 กันยายน 2566 812 1 2
1 กันยายน 2566 478 9 0
16 สิงหาคม 2566 782 4 5
31 กรกฎาคม 2566 453 6 5
16 กรกฎาคม 2566 530 1 0
 ระดับความแม่นยำ  30.43 %  30.43 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 56.52 % ถูก 13 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 33.33 % ถูก 14 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   สิบ+ร้อย-พัน-5