เลขวิ่งบน สูตร 2

ย้อนกลับ

1 กรกฎาคม 2565

2 - 3

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 กรกฎาคม 2565 ??? 2 3
16 มิถุนายน 2565 807 4 3
1 มิถุนายน 2565 196 9 8
16 พฤษภาคม 2565 012 3 2
2 พฤษภาคม 2565 642 0 1
16 เมษายน 2565 919 2 3
1 เมษายน 2565 618 2 3
16 มีนาคม 2565 867 3 4
1 มีนาคม 2565 905 1 2
17 กุมภาพันธ์ 2565 597 6 5
1 กุมภาพันธ์ 2565 308 1 2
17 มกราคม 2565 159 8 7
30 ธันวาคม 2564 068 9 8
16 ธันวาคม 2564 235 5 4
1 ธันวาคม 2564 258 6 7
16 พฤศจิกายน 2564 761 7 6
1 พฤศจิกายน 2564 037 1 0
16 ตุลาคม 2564 372 5 4
1 ตุลาคม 2564 171 7 8
16 กันยายน 2564 935 2 3
1 กันยายน 2564 475 1 2
16 สิงหาคม 2564 750 3 4
1 สิงหาคม 2564 261 2 1
16 กรกฎาคม 2564 725 2 1
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  30.43 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 47.83 % ถูก 11 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   สิบ+ร้อย-พัน-5