เลขวิ่งบน สูตร 1

ย้อนกลับ

16 ธันวาคม 2566

4 - 5

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 ธันวาคม 2566 ??? 4 5
1 ธันวาคม 2566 097 0 1
16 พฤศจิกายน 2566 990 9 0
1 พฤศจิกายน 2566 951 5 6
16 ตุลาคม 2566 446 5 6
1 ตุลาคม 2566 202 2 3
16 กันยายน 2566 812 0 1
1 กันยายน 2566 478 0 1
16 สิงหาคม 2566 782 6 7
31 กรกฎาคม 2566 453 0 1
16 กรกฎาคม 2566 530 0 1
1 กรกฎาคม 2566 605 7 8
16 มิถุนายน 2566 872 6 7
1 มิถุนายน 2566 272 0 1
16 พฤษภาคม 2566 903 4 5
2 พฤษภาคม 2566 019 1 2
16 เมษายน 2566 906 3 4
1 เมษายน 2566 907 6 7
16 มีนาคม 2566 873 7 8
1 มีนาคม 2566 652 9 0
16 กุมภาพันธ์ 2566 417 0 1
1 กุมภาพันธ์ 2566 411 4 5
17 มกราคม 2566 519 2 3
30 ธันวาคม 2565 196 6 7
 ระดับความแม่นยำ  39.13 %  34.78 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 65.22 % ถูก 15 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 40.48 % ถูก 17 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   แสน+หน่วย+สิบ-4