เลขวิ่งบน สูตร 1

ย้อนกลับ

1 มิถุนายน 2567

7 - 8

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มิถุนายน 2567 ??? 7 8
16 พฤษภาคม 2567 690 2 3
2 พฤษภาคม 2567 116 2 3
16 เมษายน 2567 598 3 4
1 เมษายน 2567 481 3 4
16 มีนาคม 2567 626 1 2
1 มีนาคม 2567 603 9 0
16 กุมภาพันธ์ 2567 395 1 2
1 กุมภาพันธ์ 2567 063 3 4
17 มกราคม 2567 979 0 1
30 ธันวาคม 2566 544 1 2
16 ธันวาคม 2566 757 4 5
1 ธันวาคม 2566 097 0 1
16 พฤศจิกายน 2566 990 9 0
1 พฤศจิกายน 2566 951 5 6
16 ตุลาคม 2566 446 5 6
1 ตุลาคม 2566 202 2 3
16 กันยายน 2566 812 0 1
1 กันยายน 2566 478 0 1
16 สิงหาคม 2566 782 6 7
31 กรกฎาคม 2566 453 0 1
16 กรกฎาคม 2566 530 0 1
1 กรกฎาคม 2566 605 7 8
16 มิถุนายน 2566 872 6 7
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  39.13 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 60.87 % ถูก 14 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 35.71 % ถูก 15 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   แสน+หน่วย+สิบ-4