เลขวิ่งบน สูตร 1

ย้อนกลับ

1 พฤศจิกายน 2564

8 - 9

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 พฤศจิกายน 2564 ??? 8 9
16 ตุลาคม 2564 372 9 0
1 ตุลาคม 2564 171 4 5
16 กันยายน 2564 935 9 0
1 กันยายน 2564 475 1 2
16 สิงหาคม 2564 750 2 3
1 สิงหาคม 2564 261 8 9
16 กรกฎาคม 2564 725 1 2
1 กรกฎาคม 2564 517 9 0
16 มิถุนายน 2564 861 7 8
1 มิถุนายน 2564 972 8 9
16 พฤษภาคม 2564 579 0 1
2 พฤษภาคม 2564 272 2 3
16 เมษายน 2564 787 7 8
1 เมษายน 2564 270 8 9
16 มีนาคม 2564 422 5 6
1 มีนาคม 2564 538 3 4
16 กุมภาพันธ์ 2564 603 2 3
1 กุมภาพันธ์ 2564 307 3 4
17 มกราคม 2564 395 4 5
30 ธันวาคม 2563 628 1 2
16 ธันวาคม 2563 303 0 1
1 ธันวาคม 2563 994 2 3
16 พฤศจิกายน 2563 661 5 6
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  34.78 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 56.52 % ถูก 13 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 33.33 % ถูก 14 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   แสน+หน่วย+สิบ-4