เลขวิ่งบน สูตร 1

ย้อนกลับ

1 กรกฎาคม 2565

6 - 7

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 กรกฎาคม 2565 ??? 6 7
16 มิถุนายน 2565 807 4 5
1 มิถุนายน 2565 196 0 1
16 พฤษภาคม 2565 012 8 9
2 พฤษภาคม 2565 642 9 0
16 เมษายน 2565 919 4 5
1 เมษายน 2565 618 6 7
16 มีนาคม 2565 867 1 2
1 มีนาคม 2565 905 2 3
17 กุมภาพันธ์ 2565 597 3 4
1 กุมภาพันธ์ 2565 308 8 9
17 มกราคม 2565 159 8 9
30 ธันวาคม 2564 068 0 1
16 ธันวาคม 2564 235 9 0
1 ธันวาคม 2564 258 3 4
16 พฤศจิกายน 2564 761 6 7
1 พฤศจิกายน 2564 037 8 9
16 ตุลาคม 2564 372 9 0
1 ตุลาคม 2564 171 4 5
16 กันยายน 2564 935 9 0
1 กันยายน 2564 475 1 2
16 สิงหาคม 2564 750 2 3
1 สิงหาคม 2564 261 8 9
16 กรกฎาคม 2564 725 1 2
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 34.78 % ถูก 8 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 21.43 % ถูก 9 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   แสน+หน่วย+สิบ-4