เลขวิ่งบน สูตร 11

ย้อนกลับ

16 มิถุนายน 2566

4 - 3

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 มิถุนายน 2566 ??? 4 3
1 มิถุนายน 2566 272 4 3
16 พฤษภาคม 2566 903 5 4
2 พฤษภาคม 2566 019 5 4
16 เมษายน 2566 906 5 4
1 เมษายน 2566 907 5 4
16 มีนาคม 2566 873 1 0
1 มีนาคม 2566 652 0 1
16 กุมภาพันธ์ 2566 417 3 2
1 กุมภาพันธ์ 2566 411 5 4
17 มกราคม 2566 519 4 3
30 ธันวาคม 2565 196 5 4
16 ธันวาคม 2565 093 2 1
1 ธันวาคม 2565 805 4 3
16 พฤศจิกายน 2565 789 5 4
1 พฤศจิกายน 2565 106 1 2
16 ตุลาคม 2565 106 1 0
1 ตุลาคม 2565 669 5 4
16 กันยายน 2565 703 5 4
1 กันยายน 2565 332 2 1
16 สิงหาคม 2565 583 1 0
1 สิงหาคม 2565 594 1 2
16 กรกฎาคม 2565 405 5 4
1 กรกฎาคม 2565 417 2 1
 ระดับความแม่นยำ  17.39 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 26.09 % ถูก 6 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   แสน+-5