เลขวิ่งบน สูตร 11

ย้อนกลับ

1 มิถุนายน 2567

3 - 2

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มิถุนายน 2567 ??? 3 2
16 พฤษภาคม 2567 690 5 4
2 พฤษภาคม 2567 116 5 4
16 เมษายน 2567 598 5 4
1 เมษายน 2567 481 5 4
16 มีนาคม 2567 626 3 2
1 มีนาคม 2567 603 5 4
16 กุมภาพันธ์ 2567 395 1 2
1 กุมภาพันธ์ 2567 063 4 3
17 มกราคม 2567 979 1 2
30 ธันวาคม 2566 544 2 1
16 ธันวาคม 2566 757 3 2
1 ธันวาคม 2566 097 0 1
16 พฤศจิกายน 2566 990 2 3
1 พฤศจิกายน 2566 951 5 4
16 ตุลาคม 2566 446 2 3
1 ตุลาคม 2566 202 2 1
16 กันยายน 2566 812 5 4
1 กันยายน 2566 478 1 0
16 สิงหาคม 2566 782 3 2
31 กรกฎาคม 2566 453 4 3
16 กรกฎาคม 2566 530 5 4
1 กรกฎาคม 2566 605 3 2
16 มิถุนายน 2566 872 4 3
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   แสน+-5