เลขวิ่งบน สูตร 11

ย้อนกลับ

1 พฤศจิกายน 2564

2 - 1

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 พฤศจิกายน 2564 ??? 2 1
16 ตุลาคม 2564 372 0 1
1 ตุลาคม 2564 171 5 4
16 กันยายน 2564 935 4 3
1 กันยายน 2564 475 5 4
16 สิงหาคม 2564 750 5 4
1 สิงหาคม 2564 261 0 1
16 กรกฎาคม 2564 725 2 3
1 กรกฎาคม 2564 517 1 2
16 มิถุนายน 2564 861 3 2
1 มิถุนายน 2564 972 1 2
16 พฤษภาคม 2564 579 0 1
2 พฤษภาคม 2564 272 4 3
16 เมษายน 2564 787 1 0
1 เมษายน 2564 270 5 4
16 มีนาคม 2564 422 5 4
1 มีนาคม 2564 538 1 0
16 กุมภาพันธ์ 2564 603 5 4
1 กุมภาพันธ์ 2564 307 2 1
17 มกราคม 2564 395 5 4
30 ธันวาคม 2563 628 3 2
16 ธันวาคม 2563 303 4 3
1 ธันวาคม 2563 994 5 4
16 พฤศจิกายน 2563 661 0 1
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  39.13 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 56.52 % ถูก 13 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 33.33 % ถูก 14 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   แสน+-5