เลขวิ่งบน สูตร 11

ย้อนกลับ

1 มีนาคม 2563

2 - 3

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ??? 2 3
16 กุมภาพันธ์ 2563 403 0 1
1 กุมภาพันธ์ 2563 227 1 0
17 มกราคม 2563 774 0 1
30 ธันวาคม 2562 541 0 1
16 ธันวาคม 2562 924 1 0
1 ธันวาคม 2562 522 5 4
16 พฤศจิกายน 2562 223 5 4
1 พฤศจิกายน 2562 375 5 4
16 ตุลาคม 2562 564 1 2
1 ตุลาคม 2562 197 2 1
16 กันยายน 2562 388 2 3
1 กันยายน 2562 787 2 3
16 สิงหาคม 2562 476 2 1
1 สิงหาคม 2562 006 2 1
15 กรกฎาคม 2562 765 5 4
1 กรกฎาคม 2562 647 4 3
16 มิถุนายน 2562 055 0 1
1 มิถุนายน 2562 461 5 4
16 พฤษภาคม 2562 526 5 4
2 พฤษภาคม 2562 324 0 1
16 เมษายน 2562 331 4 3
1 เมษายน 2562 767 2 3
16 มีนาคม 2562 628 2 1
 ระดับความแม่นยำ  34.78 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 56.52 % ถูก 13 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 30.95 % ถูก 13 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   แสน+-5