เลขวิ่งบน สูตร 11

ย้อนกลับ

16 ธันวาคม 2566

3 - 2

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 ธันวาคม 2566 ??? 3 2
1 ธันวาคม 2566 097 0 1
16 พฤศจิกายน 2566 990 2 3
1 พฤศจิกายน 2566 951 5 4
16 ตุลาคม 2566 446 2 3
1 ตุลาคม 2566 202 2 1
16 กันยายน 2566 812 5 4
1 กันยายน 2566 478 1 0
16 สิงหาคม 2566 782 3 2
31 กรกฎาคม 2566 453 4 3
16 กรกฎาคม 2566 530 5 4
1 กรกฎาคม 2566 605 3 2
16 มิถุนายน 2566 872 4 3
1 มิถุนายน 2566 272 4 3
16 พฤษภาคม 2566 903 5 4
2 พฤษภาคม 2566 019 5 4
16 เมษายน 2566 906 5 4
1 เมษายน 2566 907 5 4
16 มีนาคม 2566 873 1 0
1 มีนาคม 2566 652 0 1
16 กุมภาพันธ์ 2566 417 3 2
1 กุมภาพันธ์ 2566 411 5 4
17 มกราคม 2566 519 4 3
30 ธันวาคม 2565 196 5 4
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  13.04 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 30.43 % ถูก 7 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 19.05 % ถูก 8 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   แสน+-5