เลขวิ่งบน สูตร 11

ย้อนกลับ

1 กรกฎาคม 2565

2 - 1

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 กรกฎาคม 2565 ??? 2 1
16 มิถุนายน 2565 807 2 1
1 มิถุนายน 2565 196 4 3
16 พฤษภาคม 2565 012 1 2
2 พฤษภาคม 2565 642 2 1
16 เมษายน 2565 919 5 4
1 เมษายน 2565 618 2 3
16 มีนาคม 2565 867 5 4
1 มีนาคม 2565 905 5 4
17 กุมภาพันธ์ 2565 597 5 4
1 กุมภาพันธ์ 2565 308 5 4
17 มกราคม 2565 159 5 4
30 ธันวาคม 2564 068 1 2
16 ธันวาคม 2564 235 5 4
1 ธันวาคม 2564 258 5 4
16 พฤศจิกายน 2564 761 5 4
1 พฤศจิกายน 2564 037 2 1
16 ตุลาคม 2564 372 0 1
1 ตุลาคม 2564 171 5 4
16 กันยายน 2564 935 4 3
1 กันยายน 2564 475 5 4
16 สิงหาคม 2564 750 5 4
1 สิงหาคม 2564 261 0 1
16 กรกฎาคม 2564 725 2 3
 ระดับความแม่นยำ  43.48 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 33.33 % ถูก 14 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   แสน+-5