เลขวิ่งบน สูตร 10

ย้อนกลับ

1 พฤศจิกายน 2564

3 - 4

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 พฤศจิกายน 2564 ??? 3 4
16 ตุลาคม 2564 372 8 9
1 ตุลาคม 2564 171 2 1
16 กันยายน 2564 935 3 2
1 กันยายน 2564 475 1 2
16 สิงหาคม 2564 750 1 0
1 สิงหาคม 2564 261 4 3
16 กรกฎาคม 2564 725 7 6
1 กรกฎาคม 2564 517 6 5
16 มิถุนายน 2564 861 7 6
1 มิถุนายน 2564 972 8 7
16 พฤษภาคม 2564 579 1 0
2 พฤษภาคม 2564 272 2 1
16 เมษายน 2564 787 2 3
1 เมษายน 2564 270 4 3
16 มีนาคม 2564 422 6 5
1 มีนาคม 2564 538 3 2
16 กุมภาพันธ์ 2564 603 6 5
1 กุมภาพันธ์ 2564 307 2 1
17 มกราคม 2564 395 9 8
30 ธันวาคม 2563 628 3 2
16 ธันวาคม 2563 303 1 0
1 ธันวาคม 2563 994 3 2
16 พฤศจิกายน 2563 661 0 1
 ระดับความแม่นยำ  26.09 %  34.78 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 60.87 % ถูก 14 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 33.33 % ถูก 14 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   พัน-ร้อย-หน่วย+2