เลขวิ่งบน สูตร 10

ย้อนกลับ

1 กรกฎาคม 2567

1 - 2

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 กรกฎาคม 2567 ??? 1 2
16 มิถุนายน 2567 504 6 5
1 มิถุนายน 2567 593 1 2
16 พฤษภาคม 2567 690 5 4
2 พฤษภาคม 2567 116 8 7
16 เมษายน 2567 598 0 1
1 เมษายน 2567 481 3 2
16 มีนาคม 2567 626 4 3
1 มีนาคม 2567 603 5 4
16 กุมภาพันธ์ 2567 395 6 7
1 กุมภาพันธ์ 2567 063 1 0
17 มกราคม 2567 979 2 1
30 ธันวาคม 2566 544 6 5
16 ธันวาคม 2566 757 4 3
1 ธันวาคม 2566 097 0 1
16 พฤศจิกายน 2566 990 5 4
1 พฤศจิกายน 2566 951 7 6
16 ตุลาคม 2566 446 5 6
1 ตุลาคม 2566 202 8 7
16 กันยายน 2566 812 5 4
1 กันยายน 2566 478 6 5
16 สิงหาคม 2566 782 5 4
31 กรกฎาคม 2566 453 6 7
16 กรกฎาคม 2566 530 7 6
 ระดับความแม่นยำ  4.35 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 21.74 % ถูก 5 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 11.90 % ถูก 5 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   พัน-ร้อย-หน่วย+2