เลขวิ่งบน สูตร 10

ย้อนกลับ

1 กรกฎาคม 2565

2 - 1

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 กรกฎาคม 2565 ??? 2 1
16 มิถุนายน 2565 807 4 5
1 มิถุนายน 2565 196 5 6
16 พฤษภาคม 2565 012 2 3
2 พฤษภาคม 2565 642 1 0
16 เมษายน 2565 919 2 1
1 เมษายน 2565 618 6 5
16 มีนาคม 2565 867 1 0
1 มีนาคม 2565 905 2 1
17 กุมภาพันธ์ 2565 597 5 4
1 กุมภาพันธ์ 2565 308 8 7
17 มกราคม 2565 159 3 4
30 ธันวาคม 2564 068 4 5
16 ธันวาคม 2564 235 1 0
1 ธันวาคม 2564 258 4 3
16 พฤศจิกายน 2564 761 0 1
1 พฤศจิกายน 2564 037 3 4
16 ตุลาคม 2564 372 8 9
1 ตุลาคม 2564 171 2 1
16 กันยายน 2564 935 3 2
1 กันยายน 2564 475 1 2
16 สิงหาคม 2564 750 1 0
1 สิงหาคม 2564 261 4 3
16 กรกฎาคม 2564 725 7 6
 ระดับความแม่นยำ  30.43 %  21.74 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 28.57 % ถูก 12 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   พัน-ร้อย-หน่วย+2