เลขวิ่งบน สูตร 10

ย้อนกลับ

16 ธันวาคม 2566

4 - 3

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 ธันวาคม 2566 ??? 4 3
1 ธันวาคม 2566 097 0 1
16 พฤศจิกายน 2566 990 5 4
1 พฤศจิกายน 2566 951 7 6
16 ตุลาคม 2566 446 5 6
1 ตุลาคม 2566 202 8 7
16 กันยายน 2566 812 5 4
1 กันยายน 2566 478 6 5
16 สิงหาคม 2566 782 5 4
31 กรกฎาคม 2566 453 6 7
16 กรกฎาคม 2566 530 7 6
1 กรกฎาคม 2566 605 4 3
16 มิถุนายน 2566 872 3 4
1 มิถุนายน 2566 272 8 7
16 พฤษภาคม 2566 903 4 3
2 พฤษภาคม 2566 019 9 8
16 เมษายน 2566 906 7 6
1 เมษายน 2566 907 4 3
16 มีนาคม 2566 873 1 2
1 มีนาคม 2566 652 9 8
16 กุมภาพันธ์ 2566 417 4 5
1 กุมภาพันธ์ 2566 411 0 9
17 มกราคม 2566 519 2 3
30 ธันวาคม 2565 196 4 5
 ระดับความแม่นยำ  13.04 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 30.43 % ถูก 7 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 16.67 % ถูก 7 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   พัน-ร้อย-หน่วย+2