เลขวิ่งบน สูตร 9

ย้อนกลับ

1 กรกฎาคม 2567

1 - 2

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 กรกฎาคม 2567 ??? 1 2
16 มิถุนายน 2567 504 2 3
1 มิถุนายน 2567 593 0 1
16 พฤษภาคม 2567 690 0 1
2 พฤษภาคม 2567 116 1 2
16 เมษายน 2567 598 1 2
1 เมษายน 2567 481 8 9
16 มีนาคม 2567 626 9 0
1 มีนาคม 2567 603 9 0
16 กุมภาพันธ์ 2567 395 5 6
1 กุมภาพันธ์ 2567 063 9 0
17 มกราคม 2567 979 1 2
30 ธันวาคม 2566 544 6 7
16 ธันวาคม 2566 757 6 7
1 ธันวาคม 2566 097 9 0
16 พฤศจิกายน 2566 990 9 0
1 พฤศจิกายน 2566 951 4 5
16 ตุลาคม 2566 446 8 9
1 ตุลาคม 2566 202 6 7
16 กันยายน 2566 812 1 2
1 กันยายน 2566 478 3 4
16 สิงหาคม 2566 782 1 2
31 กรกฎาคม 2566 453 9 0
16 กรกฎาคม 2566 530 1 2
 ระดับความแม่นยำ  30.43 %  39.13 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 56.52 % ถูก 13 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 38.10 % ถูก 16 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   พัน+สิบ-แสน+8