เลขวิ่งบน สูตร 9

ย้อนกลับ

16 ธันวาคม 2566

6 - 7

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 ธันวาคม 2566 ??? 6 7
1 ธันวาคม 2566 097 9 0
16 พฤศจิกายน 2566 990 9 0
1 พฤศจิกายน 2566 951 4 5
16 ตุลาคม 2566 446 8 9
1 ตุลาคม 2566 202 6 7
16 กันยายน 2566 812 1 2
1 กันยายน 2566 478 3 4
16 สิงหาคม 2566 782 1 2
31 กรกฎาคม 2566 453 9 0
16 กรกฎาคม 2566 530 1 2
1 กรกฎาคม 2566 605 7 8
16 มิถุนายน 2566 872 9 0
1 มิถุนายน 2566 272 9 0
16 พฤษภาคม 2566 903 4 5
2 พฤษภาคม 2566 019 3 4
16 เมษายน 2566 906 5 6
1 เมษายน 2566 907 0 1
16 มีนาคม 2566 873 6 7
1 มีนาคม 2566 652 4 5
16 กุมภาพันธ์ 2566 417 4 5
1 กุมภาพันธ์ 2566 411 3 4
17 มกราคม 2566 519 3 4
30 ธันวาคม 2565 196 4 5
 ระดับความแม่นยำ  21.74 %  43.48 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 52.17 % ถูก 12 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 35.71 % ถูก 15 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   พัน+สิบ-แสน+8