เลขวิ่งบน สูตร 9

ย้อนกลับ

1 พฤศจิกายน 2564

8 - 9

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 พฤศจิกายน 2564 ??? 8 9
16 ตุลาคม 2564 372 8 9
1 ตุลาคม 2564 171 1 2
16 กันยายน 2564 935 8 9
1 กันยายน 2564 475 9 0
16 สิงหาคม 2564 750 5 6
1 สิงหาคม 2564 261 1 2
16 กรกฎาคม 2564 725 5 6
1 กรกฎาคม 2564 517 9 0
16 มิถุนายน 2564 861 5 6
1 มิถุนายน 2564 972 3 4
16 พฤษภาคม 2564 579 1 2
2 พฤษภาคม 2564 272 5 6
16 เมษายน 2564 787 3 4
1 เมษายน 2564 270 2 3
16 มีนาคม 2564 422 8 9
1 มีนาคม 2564 538 8 9
16 กุมภาพันธ์ 2564 603 1 2
1 กุมภาพันธ์ 2564 307 8 9
17 มกราคม 2564 395 5 6
30 ธันวาคม 2563 628 7 8
16 ธันวาคม 2563 303 6 7
1 ธันวาคม 2563 994 7 8
16 พฤศจิกายน 2563 661 9 0
 ระดับความแม่นยำ  30.43 %  17.39 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 43.48 % ถูก 10 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 26.19 % ถูก 11 จาก 42
 อ้างอิงจากสูตร   พัน+สิบ-แสน+8