สูตรเลขล่าง 2 ต่อ 1

ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร :

1 มีนาคม 2563

โปรดเลือกสูตรการคำนวณจากด้านบน

? และ ?

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ??  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กุมภาพันธ์ 2563 94  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กุมภาพันธ์ 2563 06  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มกราคม 2563 68  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 ธันวาคม 2562 81  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 ธันวาคม 2562 97  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 ธันวาคม 2562 81  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 พฤศจิกายน 2562 32  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 พฤศจิกายน 2562 79  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 ตุลาคม 2562 15  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 ตุลาคม 2562 59  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กันยายน 2562 85  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กันยายน 2562 20  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 สิงหาคม 2562 89  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 สิงหาคม 2562 58  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 กรกฎาคม 2562 88  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กรกฎาคม 2562 86  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มิถุนายน 2562 29  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 มิถุนายน 2562 46  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 พฤษภาคม 2562 71  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 พฤษภาคม 2562 25  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 เมษายน 2562 23  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2562 52  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2562 64  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
 ระดับความแม่นยำ  0.00 %  0.00 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 0.00 % ถูก 0 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 0.00 % ถูก 0 จาก 42

10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)

สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
สิบ-หน่วย-1 13 15
สิบ+หน่วย+5 13 15
หน่วย+สิบ+5 13 15
หน่วย-สิบ+ 13 15
หน่วย-สิบ- 13 15
สิบ-สิบ+8 13 14
หน่วย-หน่วย+8 13 14
--9 13 14
สิบ+สิบ+2 13 14
หน่วย-หน่วย-9 13 14
สิบ-สิบ-9 13 14
สิบ+หน่วย-5 12 14
หน่วย+สิบ-5 12 14
สิบ-+9 13 13
สิบ++9 13 13
หน่วย+หน่วย+6 13 13
สิบ+สิบ+3 13 13
สิบ+สิบ+1 13 13
+สิบ+9 13 13
หน่วย+หน่วย+4 12 13