สูตรเลขล่าง 3 ต่อ 1

ย้อนกลับ

781403

หลัก แสน=7,หมื่น=8,พัน=1,ร้อย=4,สิบ=0,หน่วย=3

คุณใช้สูตร :

1 มีนาคม 2563

โปรดเลือกสูตรการคำนวณจากด้านบน

? และ ?

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 2 ตัวล่าง ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ??  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กุมภาพันธ์ 2563 94  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กุมภาพันธ์ 2563 06  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มกราคม 2563 68  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 ธันวาคม 2562 81  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 ธันวาคม 2562 97  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 ธันวาคม 2562 81  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 พฤศจิกายน 2562 32  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 พฤศจิกายน 2562 79  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 ตุลาคม 2562 15  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 ตุลาคม 2562 59  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กันยายน 2562 85  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กันยายน 2562 20  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 สิงหาคม 2562 89  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 สิงหาคม 2562 58  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 กรกฎาคม 2562 88  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กรกฎาคม 2562 86  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มิถุนายน 2562 29  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 มิถุนายน 2562 46  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 พฤษภาคม 2562 71  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 พฤษภาคม 2562 25  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 เมษายน 2562 23  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2562 52  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2562 64  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
 ระดับความแม่นยำ  0.00 %  0.00 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 0.00 % ถูก 0 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 0.00 % ถูก 0 จาก 42

10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)

สูตร ตัวที่ 1 ตัวที่ 2 ระดับ 1 ระดับ 2  
++ร้อย+8 34.78 34.78 65.22 38.10
+ร้อย++8 34.78 34.78 65.22 38.10
ร้อย+++8 34.78 34.78 65.22 38.10
สิบ+สิบ+หน่วย+3 47.83 21.74 60.87 38.10
สิบ+หน่วย-แสน+6 30.43 34.78 65.22 35.71
ร้อย+สิบ+สิบ+5 34.78 30.43 60.87 35.71
สิบ-หน่วย+พัน+4 34.78 30.43 60.87 35.71
แสน+หมื่น+แสน-5 30.43 34.78 60.87 35.71
แสน+หมื่น+ร้อย+4 21.74 43.48 56.52 35.71
++พัน+4 26.09 34.78 60.87 33.33