สูตรเลขบน 2 ต่อ 1

ย้อนกลับ

781403

หลัก แสน=7,หมื่น=8,พัน=1,ร้อย=4,สิบ=0,หน่วย=3

คุณใช้สูตร :

1 มีนาคม 2563

โปรดเลือกสูตรการคำนวณจากด้านบน

? และ ?

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ???  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กุมภาพันธ์ 2563 403  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กุมภาพันธ์ 2563 227  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มกราคม 2563 774  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 ธันวาคม 2562 541  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 ธันวาคม 2562 924  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 ธันวาคม 2562 522  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 พฤศจิกายน 2562 223  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 พฤศจิกายน 2562 375  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 ตุลาคม 2562 564  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 ตุลาคม 2562 197  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กันยายน 2562 388  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กันยายน 2562 787  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 สิงหาคม 2562 476  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 สิงหาคม 2562 006  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 กรกฎาคม 2562 765  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กรกฎาคม 2562 647  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มิถุนายน 2562 055  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 มิถุนายน 2562 461  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 พฤษภาคม 2562 526  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 พฤษภาคม 2562 324  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 เมษายน 2562 331  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2562 767  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2562 628  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
 ระดับความแม่นยำ  0.00 %  0.00 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 0.00 % ถูก 0 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 0.00 % ถูก 0 จาก 42

10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)

สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
พัน-สิบ+7 17 20
แสน+แสน-6 17 20
หมื่น-แสน+9 16 20
หน่วย+หมื่น-6 16 20
แสน+แสน-7 16 20
หมื่น-แสน+8 16 20
ร้อย+ร้อย-7 16 20
หมื่น-แสน+ 16 20
หมื่น+หน่วย-6 16 20
แสน+สิบ+5 17 19
หน่วย+พัน-3 16 19
พัน+หน่วย-3 16 19
สิบ+สิบ+7 16 19
แสน+แสน+4 16 19
หมื่น+หน่วย+4 15 19
หน่วย+หมื่น+4 15 19
แสน+สิบ+3 15 19
สิบ+แสน+3 15 19
แสน+แสน+3 15 19
พัน+หน่วย+7 15 18