สูตรเลขบน 3 ต่อ 1

ย้อนกลับ

781403

หลัก แสน=7,หมื่น=8,พัน=1,ร้อย=4,สิบ=0,หน่วย=3

คุณใช้สูตร :

1 มีนาคม 2563

โปรดเลือกสูตรการคำนวณจากด้านบน

? และ ?

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
1 มีนาคม 2563 ???  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กุมภาพันธ์ 2563 403  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กุมภาพันธ์ 2563 227  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
17 มกราคม 2563 774  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
30 ธันวาคม 2562 541  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 ธันวาคม 2562 924  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 ธันวาคม 2562 522  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 พฤศจิกายน 2562 223  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 พฤศจิกายน 2562 375  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 ตุลาคม 2562 564  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 ตุลาคม 2562 197  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 กันยายน 2562 388  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กันยายน 2562 787  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 สิงหาคม 2562 476  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 สิงหาคม 2562 006  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
15 กรกฎาคม 2562 765  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 กรกฎาคม 2562 647  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มิถุนายน 2562 055  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 มิถุนายน 2562 461  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 พฤษภาคม 2562 526  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
2 พฤษภาคม 2562 324  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 เมษายน 2562 331  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
1 เมษายน 2562 767  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
16 มีนาคม 2562 628  ยังไม่ได้เลือกสูตร  ยังไม่ได้เลือกสูตร
 ระดับความแม่นยำ  0.00 %  0.00 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 0.00 % ถูก 0 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 0.00 % ถูก 0 จาก 42

10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้(%)

สูตร ตัวที่ 1 ตัวที่ 2 ระดับ 1 ระดับ 2  
แสน+ร้อย+แสน-9 43.48 56.52 73.91 54.76
แสน+แสน+ร้อย+1 39.13 56.52 78.26 52.38
แสน+ร้อย+แสน+1 39.13 56.52 78.26 52.38
แสน+แสน+ร้อย+1 39.13 56.52 78.26 52.38
แสน+ร้อย+แสน+1 39.13 56.52 78.26 52.38
พัน-ร้อย-หน่วย+3 56.52 39.13 78.26 52.38
พัน-ร้อย-หน่วย+3 56.52 39.13 78.26 52.38
พัน-ร้อย-หน่วย+3 56.52 39.13 78.26 52.38
พัน-ร้อย-หน่วย+2 30.43 56.52 82.61 47.62
พัน-ร้อย-หน่วย+2 30.43 56.52 82.61 47.62