ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน-สิบ+7

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
2 พฤษภาคม 2563 ??? 6 7
16 มีนาคม 2563 446 9 0
1 มีนาคม 2563 938 8 9
16 กุมภาพันธ์ 2563 403 4 5
1 กุมภาพันธ์ 2563 227 1 2
17 มกราคม 2563 774 3 4
30 ธันวาคม 2562 541 4 5
16 ธันวาคม 2562 924 8 9
1 ธันวาคม 2562 522 2 3
16 พฤศจิกายน 2562 223 7 8
1 พฤศจิกายน 2562 375 3 4
16 ตุลาคม 2562 564 1 0
1 ตุลาคม 2562 197 1 0
16 กันยายน 2562 388 7 8
1 กันยายน 2562 787 5 6
16 สิงหาคม 2562 476 4 5
1 สิงหาคม 2562 006 0 1
15 กรกฎาคม 2562 765 6 7
1 กรกฎาคม 2562 647 6 7
16 มิถุนายน 2562 055 7 8
1 มิถุนายน 2562 461 7 8
16 พฤษภาคม 2562 526 6 7
2 พฤษภาคม 2562 324 4 5
16 เมษายน 2562 331 0 1
 ระดับความแม่นยำ  52.17 %  39.13 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 73.91 % ถูก 17 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 50.00 % ถูก 21 จาก 42