ย้อนกลับ

คุณใช้สูตร : พัน-สิบ+7

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ประจำงวด 3 ตัวบน ตัวที่ 1 ตัวที่ 2
16 กรกฎาคม 2563 ??? 9 0
1 กรกฎาคม 2563 258 7 8
16 มิถุนายน 2563 967 2 3
1 มิถุนายน 2563 567 1 0
1 เมษายน 2563 095 6 7
16 มีนาคม 2563 446 9 0
1 มีนาคม 2563 938 8 9
16 กุมภาพันธ์ 2563 403 4 5
1 กุมภาพันธ์ 2563 227 1 2
17 มกราคม 2563 774 3 4
30 ธันวาคม 2562 541 4 5
16 ธันวาคม 2562 924 8 9
1 ธันวาคม 2562 522 2 3
16 พฤศจิกายน 2562 223 7 8
1 พฤศจิกายน 2562 375 3 4
16 ตุลาคม 2562 564 1 0
1 ตุลาคม 2562 197 1 0
16 กันยายน 2562 388 7 8
1 กันยายน 2562 787 5 6
16 สิงหาคม 2562 476 4 5
1 สิงหาคม 2562 006 0 1
15 กรกฎาคม 2562 765 6 7
1 กรกฎาคม 2562 647 6 7
16 มิถุนายน 2562 055 7 8
 ระดับความแม่นยำ  43.48 %  39.13 %
 ความแม่นยำสะสมระดับ 1 คิดเป็น 65.22 % ถูก 15 จาก 23
 ความแม่นยำสะสมระดับ 2 คิดเป็น 45.24 % ถูก 19 จาก 42